همایش طلایی مسائل ترکیبی شیمی کنکور
ویژگی ها
  • دبیر مهندس صنیعی
  • نحوه دریافت دانلود
  • کنکور نظام قدیم
  • زمان دریافت از لحظه خرید
  • مدت زمان 6 ساعت
کلیپ معرفی

در همایش شیمی سال ۹۶ با نحوه حل تک تک انواع مسائل آشنا شدیم؛ با کمترین فرمول، کمترین محاسبه و کمترین زمان. در این همایش با حل مسائل ترکیبی به سطحی بالاتر در مواجهه با سوالات کنکور می رسیم. پس از این همایش سوالات با ساده ترین حالت خود در برابر ما قرار خواهد گرفت.

جزوه های همایش طلایی مسائل ترکیبی شیمی کنکور

محصولات دیگر