همایش طلایی مسائل ترکیبی شیمی کنکور
ویژگی ها
  • دبیر مهندس صنیعی
  • نحوه دریافت دانلود
  • زمان دریافت 20 خرداد
کلیپ معرفی

در همایش شیمی سال ۹۶ با نحوه حل تک تک انواع مسائل آشنا شدیم؛ با کمترین فرمول، کمترین محاسبه و کمترین زمان. در این همایش با حل مسائل ترکیبی به سطحی بالاتر در مواجهه با سوالات کنکور می رسیم. پس از این همایش سوالات با ساده ترین حالت خود در برابر ما قرار خواهد گرفت.

  •  دانلود مستقیم
  •  
  •  دانلود از تاریخ 20 خرداد
  •  
  •  جمع بندی
  •  تحلیل تست های ویژه

محصولات دیگر