همایش طلایی 48 تست کنکور ریاضی
ویژگی ها
  • دبیر محمد صادق ثابتی
  • نحوه دریافت دانلود
  • زمان دریافت از لحظه خرید
  • مدت زمان 15 الی 18 ساعت
کلیپ معرفی

در این همایش نمونه تست های پیش بینی شده از طرف استاد ارائه شده و در کنار حل این مجموعه، تحلیل و بررسی دو سری سوالات کنکور انجام می شود. همراه درسنامه مختصر از موضوعات مهم و با این همایش شما با توانی بالا به استقبال کنکور ۹۷ می روید. با ما در این مسیر به درکی از سوالات ریاضی می رسید که می توانید بدون نگرانی از سختی ظاهری سوالات از پس آن ها برآیید.

  •  دانلود مستقیم
  •  
  •  دانلود از تاریخ 18 خرداد
  •  
  •  جمع بندی
  •  تحلیل تست های ویژه

فیلمهای همایش طلایی 48 تست کنکور ریاضی

محصولات دیگر