همایش طلایی ریاضی تجربی کنکور آقای امینی
ویژگی ها
  • دبیر مهدی امینی راد
  • نحوه دریافت دانلود
  • کنکور نظام قدیم
  • زمان دریافت از لحظه خرید
  • مدت زمان 10 ساعت
کلیپ معرفی

کسب مهارت در پاسخگویی به سوالات با هر درجه سختی

صرفه جویی در زمان برای جمع بندی کنکور

فراگیری روش های جدید تست زنی

به همراه حل سوالات کنکور های گذشته و برخی سوالات تالیفی

فیلمهای همایش طلایی ریاضی تجربی کنکور آقای امینی

جزوه های همایش طلایی ریاضی تجربی کنکور آقای امینی

محصولات دیگر