همایش طلایی ریاضی تجربی کنکور آقای نباخته
ویژگی ها
  • دبیر محمد امین نباخته
  • نحوه دریافت دانلود
  • کنکور نظام قدیم
  • زمان دریافت از لحظه خرید
  • مدت زمان 6 ساعت و نیم
کلیپ معرفی

با بررسی موضوعی سوالات ریاضی تجربی کنکور داخل و خارج ۹۵،۹۴ و ۹۶ از هم اکنون جای پای خود را در کنکور ۹۷ محکم می کنیم. با این همایش شما دانسته هایتان را با سلیقه طراحان کنکور طبقه بندی می کنید و برای به دست آوردن درصد بالایی از این درس خود را آماده می کنید.

جزوه های همایش طلایی ریاضی تجربی کنکور آقای نباخته

محصولات دیگر