همایش طلایی ژنتیک کنکور
ویژگی ها
  • دبیر آل علی
  • نحوه دریافت دانلود
  • کنکور نظام قدیم
  • زمان دریافت از لحظه خرید

جمع بندی نکات و کسب مهارت در حلّ مسائل ژنتیک کنکور (فصل 8 زیست شناسی سوم تجربی) 

در این دوره ی آموزشی از قوانین مندل و چگونگی حلّ مسائل کلاسیک ژنتیک مندلی، تا نحوه ی برخورد با مسائل به ظاهر پیچیده و چند لایه (مانند دودمانه یا مسائل چند صفتی ترکیبی اتوزومی و وابسته به جنس در پرندگان) و چگونگی حل کردن آنها را با هم مرور کرده و سپس با دسته بندی و بررسی تمام مسائل ژنتیک کنکور سراسری داخل و خارج کشور در 3 سال اخیر، خواهید دید که چگونه به راحتی میتوانید انواع مسائل ژنتیک را در کم تر از 1 دقیقه و با اطمینان پاسخ دهید.

محصولات دیگر