جزوه علوم پایه زیست
مشخصات
  • دبیر جلال موقاری
  • نحوه دریافت دانلود
  • کنکور نظام جدید
نمونه صفحات جزوه
کلیپ معرفی
کلیپ معرفی

✔️ جزوه ی مختصر و لقمه ای از‌ تمامی نکات لازم علوم های پایه که احتمال ترکیب در تست ها را دارد
(ویژه  دانش آموزان دهم تا دوازدهم) 

✔️ نکاتی مکمل از علوم ها که به فهم درس زیست شناسی کمک میکند

✔️ دانش آموزان ورودی به رشته تجربی حتما برای سازمان دهی ذهنی شان از زیست، این جزوه را مطالعه کنند

جزوه های جزوه علوم پایه زیست

محصولات دیگر