جزوه فیزیک پایه کنکور
مشخصات
    دبیران کازرانیان
    نحوه دریافت دانلود
    کنکور نظام جدید
انتخاب محصول
کلیپ معرفی

جزوه متناسب با فیلم های صفر تا صد فیزیک کنکور آلاء (آقای کازرانیان)

هر کدام از جزوات فیزیک دهم و یازدهم شامل دو بخشه

  •  بخش 1: درسنامه و مثال
  •  بخش 2: تست های حل شده در فیلم ها

قرار دارد. 

جزوه فیزیک دهم(درسنامه و تست های حل شده در فیلم) 8500 و جزوه فیزیک یازدهم 9500، که می توانیدهر دو جزوه را با قیمت 15000 تهیه کنید.

قبل از تماشای فیلم ها یک بار متن درسنامه هر جلسه را به صورت روزنامه وار مطالعه کنید و سپس هنگام تماشای فیلم های صفر تا صد کنکور آلاء این جزوه را کنار فیلم داشته باشید و نکات مهم هر تست را داخل آن یاد داشت.

دقت کنید که از هر مبحث یکی دو تست اول را اول فیلم ببینید ولی بعدش قبل از دیدن راه حل دبیر، تست را از روی جزوه بخونید، سعی کنید حل کنید و بعد فیلم را پخش کنید.

اینظور تسلط بهتری به مطالب درس پیدا خواهید کرد.

در ایام امتحانات با مرور درسنامه و دیدن نکاتی که به آن ها اضافه کردید و حل تست های علامت دار، خیلی سریع همه مطالب را به یاد خواهید آورد و کمک می کنه که از زمان استفاده بهتری ببرید.

دقت: جزوه فیزیک یازدهم و بخش 2 جزوه فیزیک دهم (یعنی صورت تست های حل شده در فیلم های فیزیک دهم)، حداکثر تا 15 آبان در پروفایل کسانی که جزوه را خرید کرده اند قرار می گیره.

محصولات دیگر