زیست شناسی ۱ و ۲
مشخصات
  • دبیر ابوالفضل حاتمی
  • نحوه دریافت دانلود
  • کنکور نظام جدید
  • زمان دریافت از لحظه خرید
کلیپ معرفی

قراره زیست دهم رو تو 15 ساعت و زیست یازدهم رو تو 11 ساعت جمع بندی کنیم.

جزوه هم شامل تست هایی هست که داخل فیلم ها حل میشه.

فیلمهای زیست شناسی ۱ و ۲

محصولات دیگر