عربی ۱ و ۲
مشخصات
  • دبیر علیمرادی
  • نحوه دریافت دانلود
  • کنکور نظام جدید
  • زمان دریافت از لحظه خرید
کلیپ معرفی

قراره تو 3 ساعت عربی دهم و یازدهم رو جمع بندی کنیم و 1 ساعت هم هدیه جمع بندی نیم سال دوم رو داره که بلافاصله بعد از ثبت سفارش می تونید از پروفایلتون دانلود کنید.

جزوه هم شامل تست هایی هست که داخل فیلم ها حل میشه.

محصولات دیگر