زبان انگلیسی ۱ و ۲
مشخصات
  • دبیر عزتی
  • نحوه دریافت دانلود
  • کنکور نظام جدید
  • زمان دریافت از لحظه خرید
کلیپ معرفی

قراره تو 7 ساعت زبان دهم و یازدهم رو خوب جمع بندی کنیم.

جزوه شامل تست هایی هست که داخل فیلم حل میشه.

جزوه های زبان انگلیسی ۱ و ۲

محصولات دیگر