آمار و احتمال
مشخصات
  • دبیر رضا شامیزاده
  • نحوه دریافت دانلود
  • کنکور نظام جدید
  • زمان دریافت از لحظه خرید
کلیپ معرفی

در این مجموعه  آمار و احتمال یازدهم و بحث شمارش از ریاضی 1 به طور کامل جمع بندی می شود.

آمار و احتمال جزوه اش شامل تست هایی هست که دبیر حل می کنه و تو 7.5 ساعت جمع بندی میشه.

    حجم آمار و احتمال: 1 گیگابایت

جزوه های آمار و احتمال

محصولات دیگر