قیمت همایش

تک روز 250 هزارتومان، دو روز با هم 400 هزارتومان که بعد از کنکور 96 فیلم آن به قیمت 49 هزار تومان در سایت قرار گرفت.

به دانش آموزان کنکوری 97 توصیه می کنیم قبل از شرکت در همایش طلایی امسال این همایش رو تماشا کنند.

قراره 80% دیفرانسیل و ریاضی پایه کنکور تو 2 روز به طور کامل تدریس بشه


روز اول همایش - 20 اردیبهشت ماه

ریاضی پایه

روز دوم همایش - 21 اردیبهشت ماه

دیفرانسیل

فیلمهای دانلود همایش دیفرانسیل و ریاضی پایه کنکور ۲۰ اردیبهشت