همایش ریاضی تجربی
ویژگی ها
 • دبیر رضا شامیزاده
 • محل برگزاری دانشگاه شهید بهشتی
 • هدف 60% کنکور
 • نحوه دریافت دانلود
کلیپ معرفی

قراره تو یک روز 60% کنکور رو جمع بندی کنیم، حتی اگر قبلا کم خوندی و تازه شروع کردی می تونی درصد خوبی برای خودت سیو کنی ، اگر دانش آموز قویی هستی نکات خاصی در انتظارته!

آنلاین:

این همایش سال 96 برگزار شد، که فیلم هان آن جهت دانلود پس از ثبت سفارش در قسمت فیلم و جزوه پروفایل شما قرار می گیرند.

مباحثی که در همایش یک روزه ریاضی تجربی تدریس میشه

 • مشتق و کاربرد مشتق - 4 تست کنکور 144 تا 147 کنکور
 • انتگرال - 2 تست کنکور عموما 150 و 151 کنکور
 • حد و پیوستگی - 3 تست کنکور که عموما سوال 136 تا 138 کنکور
 • احتمال و ترکیبیات - 3 تست - عموما سوال 132، 139 و 140 کنکور
 • آمار و مدلسازی- 2 تست -  عموما 130 و 131 کنکور
 • مثلثات - 2 تست - عموما 134 و 143 کنکور
 • مقاطع مخروطی- 2 تست 148 و 149 کنکور

- از هر کدوم از این سوال ها 6 الی 7 تیپ سوال حل می کنیم که تسلط پیدا کنیم.

ما در همایش تلاشمون این هست که رو هر کدوم از این 18 تا سوال کار کنیم ( یعنی 18 تا از 30 تست کنکور ) از هر تیپ سوالی تقریبا 10 تا تست تجزیه و تحلیل می کنیم که 180 تا تست رو تجزیه و تحلیل کرده باشیم.

بدین طریق دانش آموز می تونه با این تجزیه و تحلیل ها تسلط خوبی به این 18 تا تست کنکور ( 60% کنکور سراسری ) پیدا کنه.


محصولات دیگر