زیست ، درسی که  


- در کنار مطالب حفظی ، مفاهیم عمیق و پیچیده و نکات تصویری و ترکیبی زیادی داره. 

- حجم مطالبی که تو این درس یاد می گیریم خیلی بالاست. 

- از بخش های متعدد و گاها جدای از هم زیادی تشکیل شده.  

حالا ما تو این همایش سعی می کنیم : 

- یک دسته بندی کارآمد و منظم از بخش های مختلف ارائه کنیم.  

-تحلیل مطالب مختلف و درک عمیق اونها رو تمرین کنیم. 

- لغات ، تصویر ها ، قید ها و نکات مهم کنکوری و پر تکرار رو بررسی کنیم.  

مباحثی که در همایش به آن پرداخته می شود

زیست شناسی بدن انسان(اندام ها و دستگاههای بدن انسان )

ژنتیک ( مندلی، انسانی، جمعیت، مولکولی...)

زیست شناسی گیاهی(کل گیاهی سال دوم و سوم)

چرخه تولید مثل جانداران (آعازیان و قارچ ها)

فوتو سنتر و تنفس سلولی (فصل 8 )

نحوه دریافت همایش

 لینک دانلود اختصاصی فیلم و جزوه همایش در پروفایل همه ی کسانی که ثبت نام می کنند قرار می گیرد تا بتوانند دانلود کنند.

جزوه های همایش زیست شناسی