آلاء

آموزش مجازی آلاء

آموزش مجازی آلاء مجری طرح توسعه عدالت آموزشی | دبیرستان دانشگاه صنعتی شریففیلم های آموزشی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف را به رایگان تماشا و یا دانلود کنید و سوالات درسی خود را از ما بپرسید.

به لطف خدا آلاء رایگان هست و همیشه رایگان خواهد ماند . . .

کنکور ۹۶-۹۵ با آلاء

تحلیل کنکور سراسری ۹۵ رشته ریاضی در آلاء

حل تشریحی سوالات کنکور ۹۵ رشته ریاضی توسط حمید فدایی فرد

حل تشریحی سوالات کنکور ۹۵ رشته ریاضی توسط روح الله حاج سلیمانی

حل تشریحی سوالات کنکور ۹۵ رشته ریاضی توسط آقای امراللهی

درباره ی کنکور ۹۵ رشته ریاضی از زبان استاد کیاوش فراهانی

  • با سلام و خسته نباشید به همه دوستان، سوال های زبان امسال بسیار روان و زیبا طراحی شده بود و در کل نسبت به سال گذشته ساده تر بود.بودجه بندی و تعداد سوال ها همانند سال گذشته بود.گرامر از سال سوم و چهارم بود و قابل پیش بینی.هشت سوال از بخش واژگان بود و دو سوال تاکیدی بر حروف اضافه کلمات داشت.در بخش کلوز تست پنج سوال که سه تا مربوط به گرامر بود.بنابراین تعداد سوالهای گرامر در بخش کلوز تست افزایش قابل توجهی داشت که دانش آموزان را به مفهومی تر خواندن برای کنکور تشویق می‌کند.درک مطلب ها هم به طور کل دشوار نبود بجز دو سوال که کمی داوطلبان را به چالش می‌کشید.پیش بینی برای بدست آوردن درصد کامل در درس زبان را برای دانش آموزان دارم.با آرزوی سلامتی و موفقیت کیاوش فراهانی

حل تشریحی سوالات کنکور ۹۵ رشته ریاضی توسط جعفر رنجبر زاده

برنامه های ویژه ی آلاء

فیلم های تصادفی آلاء

دروس دبیرستانی (وکنکوری و المپیادی)

Document

RSS آخرین فیلم های روی سایت

1 - شیمی صفر تا صد کنکور جلسه ی 62 روندهای تناوبی (قسمت دوم)

در ادامۀ مبحث روندهای تناوبی میپردازم به انرژی نخستین یونش و مبحث الکترونگاتیوی نکاتی که در این جلسه گفته میشه بسیار مهم هستن.

2 - فیزیک صفر تا صد کنکور جلسه ی 68 دینامیک (قسمت هشتم)

مبحث پرتاب افقی یک جسم بر روی سطح افق با ارائۀ تمامی نکات مربوط به این بحث به همراه سه تست کنکور  ریز مباحث جلسه 068 <دینامیک قسمت 8>مدت زمان:28 دقیقه و 51 ثانیه پرتاب افقی جسم بر روی سطح: ●فرض می کنیم اتومبیلی(جسمی به جرم m) با سرعت اولیه v0 در حرکت است, ناگهان اتومبیل را خاموش میکنیم یعنی نیروی جلوبرنده (نیروی خوب) را حذف میکنیم, عاملی که باعث حرکت اتومبیل به جلو میشود سرعت اولیه است ولی نیروی اصطکاک باقی است و باعث می شود حرکت جسم کند شونده باشد و پس از مدتی و طی مسافتی متوقف شود.●شتاب توقف: a=-μk.g//با اثبات●زمان توقف: ts=v0/μk.g//با اثبات●مسافت توقف: x=v0^2/2μk.g//با اثباتنکته) شتاب توقف و زمان توقف و مسافت توقف به جرم جسم بستگی ندارند.نکته) اگر ضریب اصطکاک جنبشی افزایش یابد زمان و مسافت توقف کاهش می یابد و لی شتاب توقف افزایش میابد.تست1) دو جسم A, B به جرم های mA و mB هر دو در لحظه t=0 با سرعت اولیه v0 بر روی سطح افقی پرتاب میشوندو به ترتیب در لحظه های tA و tB متوقف می شوند.اگر ضریب اصطکاک برای سطح جسم ها به ترتیب μA و μB=2μA باشد , خاصل tB/tA کدام است؟نکته حل: با جایگذاری در فرمول زمان توقف براحتی جواب 1/2 بدست می آید.تست2)در شکل مقابل جسم از حال سکون در مسیر افقی و در لحظه t=0 تحت نیروی ثابت به حرکت در می آید و بعد از 3 ثانیه نخ بسته شده به جسم پاره می شود.کل مسافتی که جسم از شروع حرکت تا لحظه لحظه ایستادن طی می کندچند متر است؟(احتمالی 96)نکته حل: باید مسافت طی شده قبل از پاره شدن نخ و بعد از پاره شدن نخ را پیدا کرده و جمع کنیم.ابتدا شتاب را با قانون دوم نیوتن پیدا می کنیم.تا پاره شدن نخ حرکت شتابدار با شتاب ثابت است و بعد از پاره شدن نخ شتابدار کند شونده.**شتاب پل ارتباطی بین حرکت شناسی و دینامیک است.//توضیحات مهم روی شکلتست3) در شکل مقابل ضریب اصطکاک m1 و m2 با سطح افقی برابر است و هر دو وزنه با سرعت ثابت 6 متر بر ثانیه در حال حرکت هستند.اگر ریسمان بین دو وزنه پاره شود وزنه m2 پس از چند ثانیه حرکت متوقف می شود؟(احتمالی 96)نکته حل: شتاب صفر است پس بد و خوب برابرند و میتوانیم ضریب اصطکاک را با مساوی قرار دادن خوب و بد بدست بیاوریم.سپس با استفاده از سرعت اولیه(6 متر بر ثانیه) و ضریب اصطکاک بدست آمده زمان توقف را با فرمول گفته شده بدست می آوریم.//توضیحات مهم روی شکل

3 - دیفرانسیل صفر تا صد کنکور جلسه ی 59 مشتق توابع (قسمت دهم)

مبحث امروز در مورد خط مماس بر منحنی از نقطه خارج از منحنی. تو این زمینه دو تا روش موجوده، روش m که بازی با شیب خط هستش و روش t که ممتنی است بر نقطۀ تماس در ادامه میپردازیم به خط قائم بر منحنی و نکاتی که مشترک هستن با هندسه تحلیلی. 

4 - ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور جلسه ی 42 لگاریتم (قسمت 4) - حل تست کنکور ( قسمت آخر لگاریتم)

تو این قسمت که قسمت چهارم لگاریتم هست براتون تعداد زیادی از مثال های کنکوری از قسمت های مختلف کنکوری از جمله معادلات لگاریتمی که تو این چند سال اخیر اومده رو براتون حل می کنیم.

5 - شیمی صفر تا صد کنکور جلسه ی 61 روندهای تناوبی(قسمت اول)

توی این جلسه وارد مبحث روندهای تناوبی خواهم شد، بررسی می کنیم که شعاع اتمی، انرژی نخستین یونش والکترونگاتیوی توی جدول تناوبی، توی گروه و توی تناوب چه تغییری می کنه.( افزایش پیدا می کنه یا کاهش ) همچنین نکات مهم پیرامون این مبحث رو هم بررسی می کنیم. 

6 - ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور جلسه ی 41 لگاریتم (قسمت سوم)

قسمت سوم لگاریتم رو برای بچه های تجربی داریم شروع می کنیم، توی این قسمت معادلات نمایی، نا معادلات نمایی و معادلات لگاریتمی رو براتون توضیح می دم.

7 - فیزیک صفر تا صد کنکور جلسه ی 67 دینامیک (قسمت هفتم)

با 5 تا تستی که انتخاب شده در قسمت هفتم دینامیک در خدمت شما هستیم، هر تست دارای نکات خاصی هست که لازمه به اون دقت کنید.ریز مباحث جلسه 067 (دینامیک قسمت 7):مدت زمان: 33 دقیقه و 20 ثانیه.حل 5 تست حاوی نکات مهم.  ●تست1)فنری به جرم ناچیز را به سقف آویزان می کنیم و به انتهای دیگر آن یک بار وزنه 200 گرمی و بار دیگر وزنه 500 گرمی می آویزیم.اگر در هر حالت بعد از ایجاد تعادل طول فنر به ترتیب برابر 24 سانتی متر و 30 سانتی متر شود به ترتیب از راست به چپ ضریب سختی فنر و طول آزاد فنر چند واحد SI هستند؟نکته حل: دستگاه در هر دو حالت ساکن است پس در حال تعادل است.تست با دو روش قابل حل می باشد.در روش اول هر کدام از حالتها را با حالت اولیه بدون وزنه مقایسه کرده با تشکیل دستگاه هر دو مجهول را می یابیم.در روش دوم با کمک تناسب طول اضافه شده به فنر با وزنه سبکتر را پیدا کرده و طول اولیه فنر را بدست می آوریم سپس با فرمول نیروی فنر, k را بدست می آوریم.●تست2)اگر اندازه شتاب گرانش در سطح زمین برابر 10 متر بر مجذور ثانیه باشد, اندازه وزن جسمی به جرم 72 کیلوگرم در ارتفاع 2Re از سطح زمین برابر چند نیوتن است؟(Re شعاع زمین)نکته حل: هر چه از سطح زمین بالاتر برویم شتاب کمتر و بنابراین وزن جسم کمتر می شود.با توجه به فرمول گفته شده در جلسات قبل ابتدا شتاب جاذبه در ارتفاع گفته شده را محاسبه می کنیم و سپس وزن جسم را با ضرب کردن شتاب جدید در جرم, در ارتفاع خواسته شده بدست می آوریم.●تست3)مطابق شکل به وسیله یک فنر با ثابت 50 N/m , جسمی به جرم 3 کیلوگرم را با سرعت ثابت روی سطح افقی با ضریب اصطکاک جنبشی 1/3 می کشیم.طول فنر چند سانتی متر افزایش می یابد؟(g=10)نکته حل:ابتدا به جای فنر یک یک طناب با جرم ناچیز تصور میکنیم تا محاسبات را راحت تر انجام دهیم.در این مساله سرعت ثابت است یعنی شتاب صفر است پس نیروی "برآیند" صفر است پس نیروی در جهت حرکت(خوب) برابر نیروی اصطکاک (بد) است.نیرو را تجزیه کرده و با نوشتن روابط نیروی کشش فنر(که در ابتدا فنر را طناب فرض کرده بودیم) را پیدا میکنیم و سپس براحتی تغییرات طول فنر را با قانون هوک بدست می آوریم.●تست4) به جسمی به جرم 8 کیلوگرم مطابق شکل نیروی 60 نیوتنی اثر میکند.از طرف سطح چه نیرویی بر حسب نیوتن بر جسم وارد می شود؟نکته حل: ابتدا باید ببینیم آیا نیروی خوب میتواند جسم را حرکت بدهد یا نه پس اصطکاک در آستانه حرکت را حساب می کنیم در این تست اصطکاک در آستانه حرکت از نیروی خوب(60 نیوتن) بیشتر است پس اصطکاک جسم، ایستایی و برابر نیروی خوب خواهد بود.سپس با فیثاغورث نیروی واکنش سطح را پیدا میکنیم.●تست5)در شکل روبرو نیروی F تحت زاویه θ نسبت به افق به جسم وارد می شود, زاویه ای که به ازای آن با حداقل مقدار F جسم در آستانه حرکت قرار می گیرد, کدام است؟نکته حل: در آستانه حرکت یعنی شتاب 0 است و نیروی خوب با نیروی بد برابر است.دیاگرام نیرو ها را رسم می کنیم. نیروی F را تجزیه میکنیم و چون در هیچ جهتی حرکت نداریم, برآیندها را 0 قرار می دهیم.//توضیحات مهم برای حل و پیدا کردن مینیمم.

8 - شیمی دهم(نظام آموزشی جدید) جلسه ی 16 ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت سوم)

در جلسه ای که امروز خواهیم داشت من در اول موازنه معادله واکنش هایی که موادی در این معادله ها بار دارند صحبت خواهم کرد و مثالی خواهم زد تو نحوه موازنه معادله ای واکنش ها رو یاد خواهم داد بعدش در مورد ترکیب اکسیژن با فلزها و اکسید شدن آهن و خوردکی آهن و این که آیا فلزات دیگر خورده میشن یا نه این رو صحبت خواهیم کرد و در نهایت از نام ترکیب های یونی دو تایی هم صحبت خواهیم کرد 

9 - ریاضی پایه دهم(نظام آموزشی جدید) جلسه ی 8 درس سوم: الگو و دنباله (قسمت سوم)

فصل اول: مجموعه، الگو و دنبالهدرس سوم: الگو و دنباله (قسمت سوم)بخش چهارم: دنباله (قسمت دوم) در این بخش قراره که تمارین صفحۀ 20 کتاب درسی براتون حل کنیم.

10 - ریاضی پایه دهم(نظام آموزشی جدید) جلسه ی 7 درس سوم: الگو و دنباله (قسمت دوم)

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله درس سوم: الگو و دنباله (قسمت دوم) بخش چهارم: دنباله (قسمت اول) با بخش دنباله از فصل اول کتاب ریاضی ریاضی دهم در خدمتتون هستیم. قراره که دربارۀ دنباله و انواع اون به شما توضیح بدیم و همچنین کار در کلاس صفحات 19 و 20 رو براتون حل کنیم.

11 - ریاضی انسانی صفر تا صد کنکور جلسه ی 19 تابع (قسمت اول)

در این قسمت معرفی تابع و نکات تابع رو خواهیم داشت.

12 - شیمی صفر تا صد کنکور جلسه ی 60 ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین ( قسمت دوم )

تو این جلسه در ادامه جلسه قبل که به مفهوم ایزوتوپ ها پرداختیم و در واقع مقدماتی بودند برای مبحث جرم اتمی میانگین ، توی این جلسه می پردازیم به جرم اتمی میانگین

13 - گسسته صفر تا صد کنکور جلسه ی 34 تئوری اعداد (قسمت چهاردهم) - اعداد اول( قسمت سوم )

اعداد اول (قسمت سوم) در این قسمت میپردازیم به قضیۀ بنیادی حساب، در ادامه به روش محاسبۀ عوامل اول در اعداد فاکتوریل دار خواهیم پرداخت.

14 - فلسفه و منطق صفر تا صد کنکور جلسه ی 14 درس هشتم: احکام قضایای حملی(تقابل)

این مبحث یکی از مهم ترین مباحث سال سومه، هم در امتحانات نهایی هم در کنکور، در این درس با انواع روابط قضایای حملی که با هم دارن آشنا میشیم، به رابطۀ تقابل و رابطۀ عکس میپردازیم، که هر کدام بخش هایی دارن. بخش اول رو به رابطۀ تقابل اختصاص میدیم، متأسفانه در کتاب درسی خوب به این مباحث پرداخته نشده، سعی میکنیم با توجه به پراکندگی این مطالب، اونها رو بیشتر و بهتر توضیح بدیم و در بخش دوم به رابطۀ عکس میپردازیم.

15 - دیفرانسیل صفر تا صد کنکور جلسه ی 58 مشتق توابع (قسمت نهم)

بحث امروزمون معادلۀ خط مماس هست بر تابع از نقطه ای که واقع بر منحنی باشه. میپردازیم به سوالات اون و در ادامه به مقدار میانگین در مشتق خواهیم پرداخت، هرچند که مدتهاست ازش سوالی نیومده.

16 - شیمی صفر تا صد کنکور جلسه ی 59 ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین ( قسمت اول )

تو این جلسه به مبحث ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین از شیمی سال دوم می پردازیم، در قسمت اول نکات تئوری مربوط به ایزوتوپ ها رو بررسی می کنیم و بعد می پردازیم به مبحث جرم اتمی میانگین، بعد از اون هم تعدادی از تست های کنکور سراسری و تست های دوپینگ برای شما حل می کنیم.

17 - فیزیک صفر تا صد کنکور جلسه ی 66 دینامیک (قسمت ششم) - تعادل (قسمت 2)

با جلسه ی ششم دینامیک در خدمت شما هستیم، با موضوع تعادل، این پنج جلسه ی اول در حقیقت یک آشنایی با مفاهیم دینامیک بود و از این به بعد و از این جلسه به بعد بحثامون یک کمی دینامیکی میشه یعنی مطالب و تست هایی که حل خواهیم کرد فوق العاده استاندارد خواهند شد. مدت زمان : 30 دقیقه و 21 ثانیه.حل 4 تست مربوط به تعادل در دینامیک ●تست1) در شکل زیر مجموعه در حال تعادل است.اگر از جرم نخ و قرقره و اصطکاک بین آنها صرف نظر کنیم اندازه نیروی واکنش سطح چند نیوتن است؟نکته حل: این تست دارای شکل می باشد ولی در حالت کلی نحوه حل چنین سوالاتی به اینصورت است که نیروهای وارد بر هر جسم را می کشیم و نیروهای مجهول را بدست می آوریم.نکته: اگر جرم نخ ناچیز باشد و بین نخ چیزی نباشد, نیروی کشش نخ در سرتاسر نخ ثابت است.//توضیحات بسیار مهم روی شکل.نکته: همواره کشش نخ از جسم خارج میشود.●تست2) شخصی مطابق شکل بر روی یک طناب ایستاده است و در حالت تعادل قرار دارد.اگر حداکثر نیروی کشش قابل تحمل توسط نخ برابر با 600 نیوتن باشد, حداکثر وزن شخص چند کیلوگرم باشد تا طناب پاره نشود؟(دارای نکته جدید)نکته حل: توضیح مفهوم حداکثر کشش نخ.با استفاده از قضیه سینوسها به سرعت قابل حل می باشد.//توضیحات مهم روی شکل.●تست3)در دستگاه شکل زیر , حداکثر نیروی کشش ریسمان قابل تحمل برای ریسمانهای OA و OB به ترتیب برابر 500 نیوتن و 300 نیوتن است.حداکثر وزن وزنه ای که می توان به این ریسمانها آویخت تا هیچکدام پاره نشوند برابر چند نیوتن است؟(احتمالی 96) (بسیار مهم)//توضیحات بسیار مهم روی شکل.نکته حل: کشش نخ یکی از طنابها را در حالت حداکثر قرار می دهیم و کشش طناب دیگر را با استفاده از قانون سینوسها پیدا می کنیم.اگر کشش طنابی که بدست آمد از حداکثر تحملش بیشتر بود پس نتیجه میگیریم نمیتوانیم از طناب اول در حالت حداکثر کشش استفاده کنیم.و کشش طناب دوم را حدکثر قرار میدهیم(چون مطمعنا این حالت شدنی خواهد بود.) و جرم را با استفتفاده از قانون سینوسها بدست می آوریم.●تست4)در شکل مقابل دستگاه در حالت تعادل است.اگر از جرم نخ و قرقره و اصطکاک بین آنها صرف نظر کنیم, نیروی کشش نخهای T1 و T2 به ترتیب از راست به چپ چند نیوتن است؟(تست مهم)نکته حل: با استفاده از نکته "اگر جرم نخ ناچیز باشد و بین نخ چیزی نباشد, نیروی کشش نخ در سرتاسر نخ ثابت است" و تجزیه نیرو ها قابل حل است.

18 - ریاضی انسانی صفر تا صد کنکور جلسه ی 18 مثلثات (قسمت دوم)

در این قسمت تعداد زیادی از تست های کنکور، تست های چالشی و سخت رو براتون حل میکنیم.

19 - ریاضی انسانی صفر تا صد کنکور جلسه ی 17 مثلثات (قسمت اول)

در این کلیپ میخوایم مثلثات رو شروع کنیم، توی اولین دبیرستان باهاش آشنا شدین، چند سالی هست ازش تستی نیومده توی کنکور، ولی ممکنه توی کنکور 96 ازش تست داشته باشیم، مثلثات رو براتون بسیار مفهومی و جز به جز خواهم گفت و روابطشو براتون تشریح خواهم کرد.

20 - ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور جلسه ی 40 لگاریتم (قسمت دوم)

توی این کلیپ دنیایی از مثالها و تست های کنکور رو براتون حل میکنیم از مبحث لگاریتم.

21 - ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور جلسه ی 39 لگاریتم (قسمت اول)

در این کلیپ لگاریتمو شروع میکنیم، در این کلیپ رسم توابع نمایی، رسم توابع لگاریتیمی و داستان دنیای لگاریتم رو براتون باز میکنیم، قوانین لگاریتم، قوانین توابع نمایی لگاریتم و ... رو براتون میگیم. شروع اولین جلسه لگاریتمای آرزوی جانم از ما سلام بادت🔴 این اولین فیلم از مبحث لگاریتم می باشد در این فیلم با مفاهیم "رسم توابع نمایی" "رسم توابع لگاریتمی" "قوانین لگاریتم" و بطور کلی داستان دنیای لگاریتم بطور کامل آموزش میدهیم.✅ توضیح و تعریف تابع نمایی یا تابع توانی به عبارت دیگر تابع باید چه ویژگی داشته باشه تا بهش بگن تابع نمایی✅ تعریف و توضیح دامنه، برد و عدد نپر e و نقطه ali✅ یک نکته تستی و مهم و پرکاربرد در حل تست ها( x ها باید دنباله حسابی باشن وy ها دنباله هندسی)✅ به جای اینکه بگیم معکوس تابع نمایی یه کلمه میگیم" لگاریتم" و آموزش کامل تبدیل لگاریتم به نمایی و بلعکس✅لگاریتم 5 تا قانون کلی دارد که به کمک این قوانین میتونید هر لگاریتمی رو خیلی سریع حل کنید.✅ تعریف و توضیح و آموزش قوانین تغییر مبنا🔴حل چندین مثال متنوع برای جا افتادن مبحث لگاریتم و توضیح 2 نکته پایانی و البته حل مثال های بیشتر در کلیپ بعدی

22 - عربی صفر تا صد کنکور جلسه ی 36 مفعولٌ لَه (مفعولٌ لـاَجلِه) (اختصاصی انسانی)

امروز برای بچه های انسانی یه خبر خوب دارم، بحث امروزمون از مباحث اختصاصیه گروه انسانیه، بحث امروزمون مفعولٌ له هستش و هر سال یک تست رو به خودش اختصاص داده، از مباحث منصوبات هستش و منصوبات خیلی آسونن. خیلی ساده هستش و نکات حفظی و مفهومی خیلی کمی داره. اگه جزوه رو یکی دو بار بخونید از عهده تستاش برمیاید.

23 - عربی صفر تا صد کنکور جلسه ی 35 مفعولٌ فیه

امروز با بحث مفعولٌ فیه در خدمت شما هستم، مفعولٌ فیه از مباحث عربی(3) و از منصوباته، و همونطور که قبلاً بهتون گفتم منصوبات بسیار آسان و روان هستن. یک سری نکات حفظی داره که باید حفظ باشین و الا نمیتونید تستاشو بزنید. طوری حفظ باشید که اگه بهتون گفتن مفعولٌ فیه رو توضیح بده، بتونید از حفظ تمام چیزایی رو که بهتون توضیح دادمو ارائه بدید. توی این چند سال مفعول فیه تست سختی نداشته و مطمئنم که همتون از عهده تستاش برمیاید.

24 - عربی صفر تا صد کنکور جلسه ی 34 مفعول مطلق

امروز می خواهیم مفعوا مطلق رو یاد بدیم، مفعول مطلق یکی از درس های مهم عربی 3 هست که هم توی کتاب انسانی و هم توی کتاب بچه های رشته ی تجربی و ریاضی و همینطور هنر و منحصرا زبان بعد از اعلال اومده واین بحث جزو منصوباته و معمولا هر سال ازش یدونه تست توی کنکور مطرح میشه.بسیار بحث آسونی هست و می تونیم به جرات بهتون بگیم که توی این 10 سال اخیر اگر تست هاش رو بررسی کنید، شاید نهایتا دو تا تست مفهومی دشوار داشته باشه و بقیه ی تست هاش بسیار ساده بوده و با یه سری نکات حفظی ساده میشده به تست هاش پاسخ بدیم. 

25 - ریاضی پایه دهم(نظام آموزشی جدید) جلسه ی 6 درس سوم: الگو و دنباله (قسمت اول)

با بخش الگو و دنباله که بخش سوم کتاب ریاضی سال دهم شما هست در خدمتتون هستیم. قراره که توی این بخش در رابطه با الگو که به دوبخش تقسیم میشه الگوهای خطی و غیرخطی و هرکدوم از اینها در مورد رابطه بین الگوهای خطی و معادله خط میزان رشد و فاصله از مبدا و همچنین توی الگوهای غیرخطی دو روش مختلف از راهبرد رسم شکل برای اون یک روش از راهبرد الگو سازی رو با هم دیگه کار کنیم و همچنین در آخر کار درکلاس صفحه هفده کتاب درسی رو براتون حل میکنیم.

1 - دیفرانسیل صفر تا صد کنکور تست ها دنباله

تست ها دنباله

2 - دیفرانسیل صفر تا صد کنکور تست های حد

تست های حد

3 - زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) جزوه ژنتیک و خواستگاه آن

ژنتیک، مندل، آزمایش های مندل، فرضیه مندل، مفاهیم ژنتیکی

4 - شیمی صفر تا صد کنکور مسائل ثابت تعادل

مسائل ثابت تعادل

5 - عربی صفر تا صد کنکور تست های اردو

تست های اردو

6 - فلسفه و منطق صفر تا صد کنکور درس ششم منطق: جایگاه قضیه در استدلال

تست های درس ششم

7 - عربی صفر تا صد کنکور تست های ضمیر فصل- عربی آقای جلادتی

شامل 7 تست

8 - زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) جزوۀ فصل 5 پیش زیست- ژنتیک جمعیت آقای پوریا رحیمی

مباحث: مسائل مربوط به تعادل هاردی- واینبرگ، راهبرد حل مسائل ژنتیک جمعیت، عوامل تغییردهندۀ ساختار ژنی جمعیت، شارش ژن، انواع آمیزش غیرتصادفی، رانش ژن، انتخاب طبیعی، شایستگی تکاملی، اثر اتتخاب طبیعی بر جمعیت ها، صفات، نمودار توزیع نرمال، انتخاب جهت دار، نکات ترکیبی اسب، انتخاب پایدارکننده، نکات ترکیبی خرچنگ نعل اسبی، انتخاب گسلنده، نکات ترکیبی پرندگان، استمرار گوناگونی در جمعیت ها، نوترکیبی، کراسینگ اوور، برتری افراد ناخالص، نکات ترکیبی مالاریا، انتخاب وابسته به فراوانی، پروانه های مقلد، گونه، تعریف گونه، عوامل مؤثر در جدایی خزانه های ژنی، عوامل جدایی گونه ها، سدهای پیش زیگوتی، سدهای پس زیگوتی، پیدایش گونه های جدید

9 - زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) جزوۀ تکنولوژی زیستی(مهندسی ژنتیک) آقای پوریا رحیمی

جزوۀ تکنولوژی زیستی یا مهندسی ژنتیک یا بیوتکنولوژی 

10 - گسسته صفر تا صد کنکور جزوۀ گسسته- نظریۀ اعداد آقای بهمن مؤذنی پور

مباحث: نکاتی در مورد کرانداری، عضو ابتدا و عضو انتها، مجموعۀ خوشترتیب، بخش پذیری (تقسیم پذیری)، خواص و قضایای بخش پذیری، بخش پذیری دوجمله ای بر دوجمله ای، الگوریتم تقسیم (قضیۀ تقسیم)، نتایج قضیۀ تقسیم، مبناهای عددنویسی

حامیان توسعه عدالت آموزشی