آلاء|محرم

آموزش مجازی آلاء

آموزش مجازی آلاء مجری طرح توسعه عدالت آموزشی | دبیرستان دانشگاه صنعتی شریففیلم های آموزشی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف را به رایگان تماشا و یا دانلود کنید و سوالات درسی خود را از ما بپرسید.

به لطف خدا آلاء رایگان هست و همیشه رایگان خواهد ماند . . .

کنکور ۹۶-۹۵ با آلاء

تحلیل کنکور سراسری ۹۵ رشته ریاضی در آلاء

حل تشریحی سوالات کنکور ۹۵ رشته ریاضی توسط حمید فدایی فرد

حل تشریحی سوالات کنکور ۹۵ رشته ریاضی توسط روح الله حاج سلیمانی

حل تشریحی سوالات کنکور ۹۵ رشته ریاضی توسط آقای امراللهی

درباره ی کنکور ۹۵ رشته ریاضی از زبان استاد کیاوش فراهانی

  • با سلام و خسته نباشید به همه دوستان، سوال های زبان امسال بسیار روان و زیبا طراحی شده بود و در کل نسبت به سال گذشته ساده تر بود.بودجه بندی و تعداد سوال ها همانند سال گذشته بود.گرامر از سال سوم و چهارم بود و قابل پیش بینی.هشت سوال از بخش واژگان بود و دو سوال تاکیدی بر حروف اضافه کلمات داشت.در بخش کلوز تست پنج سوال که سه تا مربوط به گرامر بود.بنابراین تعداد سوالهای گرامر در بخش کلوز تست افزایش قابل توجهی داشت که دانش آموزان را به مفهومی تر خواندن برای کنکور تشویق می‌کند.درک مطلب ها هم به طور کل دشوار نبود بجز دو سوال که کمی داوطلبان را به چالش می‌کشید.پیش بینی برای بدست آوردن درصد کامل در درس زبان را برای دانش آموزان دارم.با آرزوی سلامتی و موفقیت کیاوش فراهانی

حل تشریحی سوالات کنکور ۹۵ رشته ریاضی توسط جعفر رنجبر زاده

برنامه های ویژه ی آلاء

فیلم های تصادفی آلاء

دروس دبیرستانی (وکنکوری و المپیادی)

Document

RSS آخرین فیلم های روی سایت

1 - گسسته صفر تا صد کنکور جلسه ی 16 آنالیز ترکیبی (قسمت دوم)

در ابتدا به بررسی فاکتوریل خواهیم پرداخت، یا حاصلضرب اعداد طبیعی، و در ادامه جا به جایی اشیاء را در حالت های مختلف بررسی می کنیم.اول جابه جایی اشیاء در وضعیت متمایز و بعد هم در وضعیت تکراریتکنیک های شمارش یکی از مهم ترین قسمت ها در هر دو رشته ی ریاضی و تجربی هست، 

2 - فیزیک صفر تا صد کنکور جلسه ی 21 حرکت شناسی (قسمت بیست و یکم)

حرکت دو بُعدی (قسمت دوم)حل 9 تست از مبحث حرکت دو بُعدی

3 - فیزیک صفر تا صد کنکور جلسه ی 20 حرکت شناسی (قسمت بیستم)

حرکت دو بُعدی (قسمت اول)با حرکت دوبعدی در خدمت شما هستیم، امروز قراره درسنامه حرکت دوبعدی رو با حل تست تدریس کنیم. حل 8 تستانشالله بتونید از پس تست کنکورش بر بیایید.

4 - فیزیک صفر تا صد کنکور جلسه ی 19 حرکت شناسی (قسمت نوزدهم)

تست های تکمیلی مبحث سقوط آزاد حل 7 تست  جلسه نوزدهم.حل تست تكميلي سقوط آزاد.تست١) دو گلوله در شرايط خلا به فاصله زماني ٢،٥s از يك نقطه بالاي سطح زمين رها مي شوند.چند ثانيه پس از رها شدن گلوله اول فاصله دو گلوله به ٦٨،٧٥ مي رسد!؟ (سراسري رياضي ٩١)تست٢) جسمي با سرعت اوليه v و در سرايط خلا از سطح زمين به سمت بالا پرتاب مي شود. اگر زمان بين دو عبور متوالي از ٥/٩ ارتفاع اوج ٤ ثانيه باشد. V چند متر بر ثانيه است!؟ (سراسري تجربي ٩١)تست٣) از ارتفاع ١١٠ متري سطح زمين و در شرايط خلا گلوله اي را با سرعت اوليه ٣٠ در راستاي قائم رو بالا پرتاب مي كنيم. گلوله ديگري را چند ثانيه بعد از سطح زمين با سرعت ٤٠ رو به بالا پرتاب كنيم تا دوگلوله در ٧٥ متري بهم برخورد كنند!؟(احتمالي ٩٦)تست٤)گلوله كوچك A را از ارتفاع معين با سرعت اوليه ٢٤ در امتداد قائم و گلوله B مشابه اولي را از همان ارتفاع و با همان سرعت اوليه به سمت پايين رها مي كنيم. اختلاف زماني رسيدن گلوله ها به زمين چند ثانيخ است!؟تست٥) گلوله اي در راستاي قائم رو به بالا پرتاب شده و بين لحظات ٢.٦ و ٥ سرعت متوسط گلوله برابر صفر است. فاصله گلوله از لحظه اول تا نقطه اوج چندمتر است!؟ (احتمالي ٩٦)تست٦) دو گلوله A,B از ارتفاع h همزمان از يك نقطه با سرعت هاي ٣٢ و ٢٢ به طور قائم رو بالا پرتاب مي شوند. لحظه اي كه گلوله B به نقطه اوج مي رسد فاصله دوگلوله از هم چقدر است!؟ 

5 - ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور جلسه ی 16 تابع (قسمت اول)

تدریس:تعیین علامت به صورت مختصر و مفید به روش شهودی .تحلیل نمودار به روش شهودی برای تعیین علامتنمودار را به سه بخش تقسیم میکنیمهوا : که مثبتهزمین :صفر (محل ریشه ها )زیر زمین (منفیه )نکات :هنگامی که نمودار از ریشه ها عبور کند تغییر علامت داریمهنگامی که نمودار از ریشه ها عبور نکند (مماس شود ) تغییر علامت نداریم (همان علامت قبلی است )-تعیین علامت درجه 1در نمودار (شهودی ) به شکل یک خط راست که بعد ریشه هوا میره یعنی مثبتهقبله ریشه زیر زمین یعنی منفیهروی ریشه هم زمینه یعنی صفرهدر جدول تعیین علامت هم قبل ریشه مخالف علامت a و بعد ریشه موافق علامت aیک مثال هم زده شد.تعیین علامت درجه 2اول عبارت درجه 2 رو ریشه هاش رو از روش دلتا پیدا میکنیم . دلتا 3 حالت دارددلتا بزرگتر از صفر ) دوریشه متمایز داریم -----روی نمودار : به شکل =سهمی که دو جا محور x را قطع میکند --- در جدول تعیین علامت : بین دو ریشه مخالف علامت a و کنار ان موافق علامت aدلتا برابر صفر ) دوریشه داریم که یکیه یا همون ریشه مضاعف یا بعبارتی یک ریشه داریم -------روی نمودار : به شکل سهمی که 1 جا محور x را قطع میکند ------ در جدول تعیین علامت : کنار ریشه موافق علامت aدلتا کوچکتر از صفر ) که ریشه نداریم ------روی نمودار : به شکل سهمی که 0 جا محور x را قطع میکند -------- در جدول تعیین علامت : اگر a مثبت باشه همواره مثبت اگر a منفی باشد همواره منفیa اگر مثبت باشد دست ها بالا Ua اگر منفی باشد دست ها پایینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمثالی برای فهم تعیین علامت از روی نمودار زده شد .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقش نوع ریشه در تعیین علامت :معادله درجه یک : که نمودار ان تحلیل شد اگر از ریشه عبور کردیم تغییر علامت داریمسمت چپ ریشه : مثبت +سمت راست ریشه : منفیمعادله درجه دو :که در ان یک ریشه است پس کل نمودار بالای محور و در قسمت مثبتهو در اینجا هم نمودار ان تحلیل شدقدرمطلقx-a:در نمودار عبور نخواهیم داشت و تغییر علامت نداریمتابع درجه 3 :که در نمودار عبور داریم پس تغییر علامت داریمنتیجه گیری :اگه : معادله به توان زوج برسه :یعنی : (x-a) به توان زوج برسد و یا x-a درون قدرمطلق باشد : lx-al عبور نمیکند و تغییر علامت نداریم .اگر معادله به توان فرد برسد :یعنی : (x-a) به توان فرد : عبور میکند و تغییر علامت داریم .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتیجه گیری برای حل مثال ها :در اینجا چند مثال حل شد که در آن نکته زیر را یاد گرفتیم :جدول تعیین علامت در یک مرحله که خود مراحلی دارد .ریشه ها را بدست بیاوریدرسم جدول تعیین علامت در یک مرحلهیک جوواب خارج از ریشه ها انتخاب کنیددر معادله جایگذاری کنید تا علامت کلی معادله معلوم شودزوج و فرد ها را مشخص میکنیمدوطرف زوج ها علامت یکسان چون تغییر علامت نداریمدو طرف فرد ها علامت تغییر میکند

6 - دیفرانسیل صفر تا صد کنکور جلسه ی 27 حد توابع (قسمت چهاردهم)

در این جلسه به جمع بندی حد پرداخته می شود.حل همه سوالات مطرح شده در کنکور سراسری سال های ۸۳ تا ۹۵

7 - دیفرانسیل صفر تا صد کنکور جلسه ی 26 حد توابع (قسمت سیزدهم)

در ادامه تدریس حد توابع ، در این جلسه حالتی بررسی می شود که x به سمت عدد یا بینهایت و جواب هم عدد یا بینهایت باشد که در کنکورهای اخیر تستی نداشته است. در کتاب نیز تعریف حد دنباله ای از آن ذکر شده است.

8 - ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور جلسه ی 17 تابع (قسمت دوم)

در ادامه تدریس مبحث تابع در این جلسه به تابع درجه دوم و معادله درجه دوم پرداخته می شود.

9 - دیفرانسیل صفر تا صد کنکور جلسه ی 25 حد توابع (قسمت دوازدهم)

بیان حد با صورهای وجودی و عمومی، اثبات حد داشتن تابع توسط پارمترهای صور وجودی و صور عمومی و اپسیلون و دلتا

10 - دیفرانسیل صفر تا صد کنکور جلسه ی 24 حد توابع (قسمت یازدهم)

حد ندارد: اثبات حد نداشتن تابع روی یک نقطه به کمک دنباله ها

11 - گسسته صفر تا صد کنکور جلسه ی 15 آنالیز ترکیبی (قسمت اول)

روش های (تکنیک های) شمارش - مختص ریاضی ها و تجربی ها آنالیز ترکیبیروش های شمارش(مشترک ریاضی و تجربی)برای دانش آموزان تجربی در احتمال کاربرد دارد و برای دانش آموزان ریاضی در سرتاسر ریاضیات گسسته(فهم این مبحث ما را از فرمول های زیادی در سراسر گسسته بی نیاز میکند)_تعریفی از آنالیز ترکیبی و منظور از آن_اصول شمارش شامل:_اصل ضرب_اصل جمعبه طور کلي در رياضيات "و" به معناي ضرب، "يا" به معناي جمع مي باشد_حل اولین مثال از ص 1 جزوه (مروری کوتاه از ماتریس برای فهم بهتر سوال و استفاده از هر دو اصل جمع و ضرب)_حل دومین مثال از ص 1 جزوه و ذکر نکته ای مهم در مورد حداقل و حداکثر در ریاضیات (استفاده از هر دو اصل جمع و ضرب در سوال)_حل سومین مثال (که دو قسمتی است)از ص 1 جزوه (هر دو اصل جمع و ضرب) و تفکرات اشتباه دانش آموزان در راهبرد حل این سوال!_مثال چهارم ازین صفحه به عهده ی دانش آموزان است!جواب آخر 30_حل مثال نخست از ص 2 همراه با راهبرد حل(مثال: با حروف کلمة بلوچستان به چند طريق مي توان کلمات 2 حرفي با معني و بي معني ساخت؟)_حل دومین مثال ص 2 جزوه که پرتکرار است و بارها توسط طراحان مطرح شده و مربوط به کنکورهای گذشته است (مثال: با حروف کلمه ی جمهوری به چند طريق ميتوان کلمات 3 حرفي بدون تکرار حروف ساخت که حرف اول آنها نقطه دار نباشد؟) و ارائه ی راهبرد حل_حل مثال سوم تا پنجم ص 2 جزوه که مربوط به تکرار ارقام و تعداد زیر مجموعه هاست

12 - گسسته صفر تا صد کنکور جلسه ی 14 نظریه گراف: ماتریس مجاورت گراف کامل

آخرین مبحث نظریه گراف (تدریس ماتریس مجاورت گراف کامل) و بررسی مربع ماتریس مجاورت 

13 - ریاضی تجربی کلاس کنکور(1) جلسه ی 31 سهمی (قسمت دوم) وهذلولی(قسمت اول)

امروز با ادامه بحث سهمی در خدمتتون خواهیم بود، وتر کانونی سهمی رو معرفی می کنیم، چند تا نکته در مورد ویژگی های خط مماس بر سهمی رو خواهید دید، خط هادی و محور تقارن رو به عنوان مکان هندسی نقاطی که میشه مماس های عمود بر هم و برابر بر سهمی رسم کرد معرفی خواهیم کرد.و در پایان بحث هذلولی به عنوان آخرین بحث از قسمت مقاطع مخروطی رو شروع می کنیم، با معادله هذلولی آشنا می شید با شکل منحنی آشنا می شید و یه چند تا تست و مثال هم می بینید که تو اونها یاد می گیریم چجوری می تونیم معادله هذلولی بنویسیم یا چجوری می تونیم اطلاعات مربوط به هذلولی رو از تو معادله بدست بیاریم. 

14 - ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور جلسه ی 15 تجزیه و تحلیل ده سال کنکور تجربی مبحث مثلثات (قسمت اول)

تو فیلم این جلسه می خواهیم ده سال گذشته ی کنکور سراسری مبحث مثلثات رو حل کنیم.ما سعی می کنیم در این کلیپ و کلیپ هایی که در ادامه خواهید دید سوال های تکراری رو حل نکنیم، سوالات تکراری کنکور رو کنار گذاشتیم و سعی کردیم سوال های جدید تری رو براتون حل کنیم.

15 - عربی صفر تا صد کنکور جلسه ی 21 انواع اعراب (قسمت دوم)

ادامۀ تدریس اعراب فرعی، حرفی و حرکتی از روی نمودار مباحث: اسم های غیرمنصرف و منصرف، اسم معرب از نظر اسم آخر، انواع اعراب: ظاهری (لفظی) اصلی، ظاهری (لفظی) نیابی (فرعی) حرفی، ظاهری (لفظی) نیابی (فرعی) حرکتی، حرفی: جمع مذکر سالم، اسم مثنی و اسامی خمسه، حرکتی: جمع مونث سالم، اسامی غیرمنصرف 

16 - عربی صفر تا صد کنکور جلسه ی 20 انواع اعراب (قسمت اول)

تدریس اعراب فرعی، حرفی و حرکتی از روی نمودار  مباحث: اسم های غیرمنصرف و منصرف، اسم معرب از نظر اسم آخر، انواع اعراب: ظاهری (لفظی) اصلی، ظاهری (لفظی) نیابی (فرعی) حرفی، ظاهری (لفظی) نیابی (فرعی) حرکتی، حرفی: جمع مذکر سالم، اسم مثنی و اسامی خمسه، حرکتی: جمع مونث سالم، اسامی غیرمنصرف 

17 - زیست شناسی صفر تا صد سوم دبیرستان جلسه ی 2 ایمنی بدن (قسمت دوم)

تدریس:دفاع غیر اختصاصی (بخش اول: پوست و لایه های مخاطی، بخش دوم: پاسخ التهابی و پاسخ دمایی و همچنین گلبول های سفید و پروتئین های موثر در دفاع غیر اختصاصی)  ریزمباحث زیست سال سوم جلسه دوم توسط استاد امینی راد: ❌تدریس دفاع غیر اختصاصی❌ ک میشه: ✔️ بخش اول پوست و لایه های مخاطی ✔️بخش دوم پاسخ التهابی پاسخ دمایی 🔺گلبول های سفید 🔻پروتءین های موثردر دفاع غیراختصاصی ▪️دراین فایل پوست و مشخصا پوست و لایه های مخاطی بررسی میشهبا مطالب خط ب خط کتاب ▪️نکات ترکیبی ▪️تصاویرمفهومی ⚫️بررسی عکس اول کتاب سال سوم ک نشون میده ک یه گلبول سفید در حال حمله ب چندباکتریه 🔴نکات ترکیبی شکل اول سال سوم ترکیب میشه با فصل 10سال چهارم انواع باکتری: 🔺باسیلوس➖میله ای 🔺کوکوس➖کروی 🔺اسپیرلیوم➖مارپیچ 📛انواع میکروب های بیماری زا ⭕️اجزا تشکیل دهنده دستگاه ایمنی 🔵دفاع غیراختصاصی شامل دو دسته س: 🔹خط نخستین: 1.پوست 2.لایه های مخاطی 3.التهاب 🔹خط دومین: 1.تب 2.گلبولهای سفید 3.پروتیین ها(مکمل➖اینترفرون) 🔴دفاع اختصاصی ب دو دسته تشکیل میشه: 🔸ایمنی هومورال〰لنفوسیتB》نیروی دریایی 🔸ایمنی سلولی〰لنفوسیتT》نیروی زمینی توضیحات بیشتر: ❌تدریس دفاع غیر اختصاصی❌ ک میشه:✔️ بخش اول پوست و لایه های مخاطی✔️بخش دوم پاسخ التهابیپاسخ دمایی🔺گلبول های سفید🔻پروتءین های موثردر دفاع غیراختصاصی▪️دراین فایل پوست و مشخصا پوست و لایه های مخاطی بررسی میشهبا مطالب خط ب خط کتاب▪️نکات ترکیبی▪️تصاویرمفهومی⚫️بررسی عکس اول کتاب سال سوم ک نشون میده ک یه گلبول سفید در حال حمله ب چندباکتریه🔴نکات ترکیبی شکل اول سال سوم ترکیب میشه با فصل 10سال چهارمانواع باکتری:🔺باسیلوس➖میله ای🔺کوکوس➖کروی🔺اسپیرلیوم➖مارپیچ📛انواع میکروب های بیماری زا⭕️اجزا تشکیل دهنده دستگاه ایمنی🔵دفاع غیراختصاصی شامل دو دسته س:🔹خط نخستین:1.پوست2.لایه های مخاطی3.التهاب🔹خط دومین:1.تب2.گلبولهای سفید3.پروتیین ها(مکمل➖اینترفرون)🔴دفاع اختصاصی ب دو دسته تشکیل میشه:🔸ایمنی هومورال〰لنفوسیتB》نیروی دریایی🔸ایمنی سلولی〰لنفوسیتT》نیروی زمینی

18 - زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) جلسه ی 73 فصل 1 پیش دانشگاهی - پروتئین سازی (قسمت چهارم)

تدریس رونویسی مباحث: آنزیم، یوکاریوت، پروکاریوت، RNA، تفاوت رونویسی با همانندسازی، رونویسی و نحوۀ ساخت انواع RNAها 

19 - زبان و ادبیات فارسی صفر تا صد کنکور جلسه ی 19 تک واژ و واژه(قسمت دوم)

در ادامه تدریس تک واژ و واژه در این جلسه مبحث واژه و شمارش آن تردیس می شود که نسبت به مبحث تک واژ به مراتب ساده تر می باشد. همچنین در انتهای این جلسه دو راهکار سریع و دقیق برای حل تستهای تک واژ به دانش آموازن عزیز یاد داده خواهد شد.مدت زمات 00:21:50تدریس واژه و دو راه سریع برای شمارش تکواژ_منطبق با نکات یک تا 4 ص 78 جزوه(اگر نکته ای توسط استاد برجسته نمیشود باید از روی جزوه خوانده شود!)نکات به (اقسام حروف و کسره ی اضافه و نقش نمای اضافه و واژه ای که شبیه یکی از اقسام حروف است )و شمارش این موارد جز واژه ، مربوط میشود._نکات مربوط به اسم ها و صفت ها در این مبحث مانند:_اسم ها و صفت ها در واژه_قید های تکرار_گروه مصدری_ضمایر شخصی پیوستهو......... (منطبق با ص 78 و 79 جزوه)_فعل ها در شمارش واژه و نکته های آن(تمام موارد مربوط به فعل در درس گروه فعلی گفته شده و اینجا نکات مربوط به شمارش آن گفته میشود)مطابق ص 79 و 80 جزوهنکته ی دوم و چهارم در شمارش بسیار مهم هستند و برای نکته ی چهارم بهتر است تدریس گروه فعلی (ساختمان فعل) را دیده باشید گرچه استاد یاد آوری نیز میکنندمهم استاد دو روش را برای شمارش واژه و تکواژ آموزش میدهند که ابداع خودشان است یکی سریع تر و دیگری دقیق تر استپیشنهاد استاد روش دقیق تر است ایشان اولین تست از ص 80 جزوه رو با هر دو روش خوشان حل میکنند(درجه ی سختی 75 درصد) و دو تست دیگر را به دانش آموزان واگذار میکنندهمچنین استاد میفرمایند که در حل 20 تست نخست ازین مبحث با مشکلات عدیده ای رو به رو خواهید شد(نگران نباشید) در 20 تست دوم مشکلات شما نصف میشود و در 20 تست سوم ریسک مبحث تکواژ و واژه با قرابت معنایی و تاریخ ادبیات و...برابر میشوداستاد میگویند ازین مبحث حتما باید تست حل کنید و گرنه محال ممکن است که فقط با نکته ها این مبحث را یاد بگیرید.

20 - زبان و ادبیات فارسی صفر تا صد کنکور جلسه ی 18 تک واژ و واژه(قسمت اول)

تک واژ و واژه مبحثی از دستوز زبان می باشد که اکثر دانش آموزان از آن واهمه دارند و با این تفکر که از پس آن بر نمی آیند تست های آن را رها می کنند .اما دانش آموزان ممطمئن باشند با مشاهده ی این جلسه و جلسه ی آینده به راحتی خواهند توانست به درک درست و کافی از این مبحث دست پیدا کنند . البته به شرط اینکه پس از مشاهده ی فیلم درس با استفاده از یک کتاب تست خوب همراه با پاسخ تشریحی به تمرین در این مبحث بپردازند و حداقل ۵۰ تست از این مبحث حل نمایند .دانش آموزان مطلع باشند که به دلیل اینکه توضیخات جزوه درباره ی مبحث فرآیندهای واژی کامل و گویا می باشند ، این مبحث در فیلم ها تدریس نشده است و دانش آموزان لازم است حتما این مبحث را از روی جزوه مطالعه نمایند.

21 - شیمی صفر تا صد کنکور جلسه ی 28 سینتیک شیمیایی (قسمت شانزدهم)

ادامه بخش سوم: قانون سرعت (قسمت سوم) حل یک تست سراسری تجربی ۹۴ که از نمونه تست های بسیار مشکل این مبحث به شمار می آید. هچنین در ادامه جلسه و در قالب چند تست ، به بررسی نکته ای از واکنش های یک مرحله ای(بنیادی) پرداخته می شود.

22 - شیمی صفر تا صد کنکور جلسه ی 27 سینتیک شیمیایی (قسمت پانزدهم)

بخش سوم: قانون سرعت (قسمت دوم) حل تست های 57، 56 و 60 

23 - شیمی صفر تا صد کنکور جلسه ی 26 سینتیک شیمیایی (قسمت چهاردهم)

بخش سوم: قانون سرعت (قسمت اول) تو این جلسه مبحث قانون سرعت رو تو قالب یدونه تست تجربی 92 (حل تست 43 ) که تست جامع و کاملی هست، لذا تمام نکات رو توی این جلسه بیان می کنیم. که به راحتی می تونید از پس تست های کنکور بر بیایید. 

24 - شیمی دهم(نظام آموزشی جدید) جلسه ی 5 کیهان (قسمت پنجم)

تدریس مبحث: جرم اتمی عنصرها (قسمت دوم) شمارش ذره ها از روی جرم آن ها، تعداد اتم در یک مول از مادۀ متشکل از اتم ها، تعداد اتم در یک مول از مادۀ متشکل از مولکول ها، کسر تبدیل، عدد آووگادرو، مفهوم مول، تبدیل مول به گرم، تبدیل مول به تعداد اتم مولکول، تبدیل جرم به تعداد اتم مولکول و ... 

25 - شیمی دهم(نظام آموزشی جدید) جلسه ی 4 کیهان (قسمت چهارم)

تدریس مبحث: جرم اتمی عنصرها (قسمت اول) در این جلسه می خواهیم جرم اتمی عنصرها وئ مطالب مرتبط با آن رو تدریس کنیم، مثل جرم اتمی نسبی، جرم اتمی میانگین و محاسباتی که در این رابطه انجام می گیره.

1 - شیمی صفر تا صد کنکور کتاب شیمی 2 آقای آقاجانی

📢‌ خبری که شاید تسلی دل پر خون آلایی ها باشه:امتیاز کتاب های شیمی 2📕 و شیمی پیش 1📘آقای آقاجانی به آلاء تعلق گرفت.به یاری شما و آقای #آقاجانی تونستیم کتاب و تدریسش رو کاملا رایگان منتشر کنیم تا هیچ دانش آموز نیازمندی از نعمت تحصیل خوب محروم نشه🌹اگر توان پرداخت هزینه کتاب رو دارید، با پرداخت آن از طریق کد زیر، به تحصیل یکی از شیعیان محروم امام حسین (ع) کمک کنید❤️*788*97*4321#- هر کتاب 20 هزارتومان- فایل کتاب به زودی در سایت آلاء رایگان منتشر می شود.آلاء وجه های دریافتی رو صرف کمک به دانش آموزان نیازمند و محروم می کند.❤️ به لطف خدا آلاء رایگان است و همیشه رایگان خواهد ماند❤️ 

2 - دیفرانسیل صفر تا صد کنکور همسایگی

معرفی همسایگی، معرفی همسایگی متقارن، معرفی همسایگی متقارن محذوف

3 - دیفرانسیل صفر تا صد کنکور اعداد گویا و گنگ

نکات ویژه از اعداد گنگ، خواص نامساوی ها، خواص جزء صحیح

4 - دیفرانسیل صفر تا صد کنکور معادلات و نامعادلات قدر مطلقی

ساده ترین معادله قدر مطلقی، رسم توابع و کاربرد آنها در معادلات

5 - عربی صفر تا صد کنکور اسم از نظر جنس و تعداد

تست های اسم از نظر جنس و تعداد

6 - عربی صفر تا صد کنکور تست های افعال مجرد و مزید

تست های افعال مجرد و مزید

7 - شیمی صفر تا صد کنکور جزوه واکنش نویسی

اناوع واکنش های شیمیایی، سنتز یا ترکیب، تجزیه، جه به جاییی یگانه، جابه جابب دوگانه، شناسایی یون ها،

8 - شیمی صفر تا صد کنکور آموزش موازنه در سه مثال

آموزش موازنه در سه مثال

9 - دیفرانسیل صفر تا صد کنکور جزوه مجموعه اعداد فصل صفر

معرفی مجموعه ها، اعداد گویا، کسرها مختوم یا حقیقی، کسر ها متناوب ساده، تناوب مرکب، همسایگی، خاصیت ارشمیدسی اعداد، تعریف اصل کمال و کامل بودن یک مجموعه، چند نمودار خاص، چند خاصیت براکت

10 - دیفرانسیل صفر تا صد کنکور تست دستگاه اعداد

تاست های حسلب دیفرانسیل  و انتگرال مبحث دستگاه اعداد

حامیان توسعه عدالت آموزشی