آلاء

آموزش مجازی آلاء

آموزش مجازی آلاء مجری طرح توسعه عدالت آموزشی | دبیرستان دانشگاه صنعتی شریففیلم های آموزشی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف را به رایگان تماشا و یا دانلود کنید و سوالات درسی خود را از ما بپرسید.

به لطف خدا آلاء رایگان هست و همیشه رایگان خواهد ماند . . .

برنامه های ویژه ی آلاء

دروس دبیرستانی (وکنکوری و المپیادی)

Document

RSS آخرین فیلم های روی سایت

1 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 14 سوال شماره ی 14 امتحان نهایی خرداد 93

2 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 13 سوال شماره ی 13 امتحان نهایی خرداد 93

3 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 12 سوال شماره ی 12 امتحان نهایی خرداد 93

4 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 11 سوال شماره ی 11 امتحان نهایی خرداد 93

5 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 10 سوال شماره ی 10 امتحان نهایی خرداد 93

6 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 9 سوال شماره ی 9 امتحان نهایی خرداد 93

7 - شیمی تیپ تست کنکور جلسه ی 16 بخش 9 سینتیک شیمیایی - قانون سرعت - تست 16

8 - شیمی تیپ تست کنکور جلسه ی 15 بخش 9 سینتیک شیمیایی - قانون سرعت - تست 15

9 - شیمی تیپ تست کنکور جلسه ی 14 بخش 9 سینتیک شیمیایی - قانون سرعت - تست 14

10 - شیمی تیپ تست کنکور جلسه ی 13 بخش 9 سینتیک شیمیایی - قانون سرعت - تست 13

11 - شیمی تیپ تست کنکور جلسه ی 12 بخش 9 سینتیک شیمیایی - قانون سرعت - تست 11

12 - شیمی تیپ تست کنکور جلسه ی 11 بخش 9 سینتیک شیمیایی - قانون سرعت - تست 12

13 - شیمی تیپ تست کنکور جلسه ی 10 بخش 9 سینتیک شیمیایی - مفاهیم و مسائل سرعت - تست 8

14 - شیمی تیپ تست کنکور جلسه ی 9 بخش 9 سینتیک شیمیایی - مفاهیم و مسائل سرعت - تست 7

15 - شیمی تیپ تست کنکور جلسه ی 8 بخش 9 سینتیک شیمیایی - مفاهیم و مسائل سرعت - تست 6

16 - شیمی تیپ تست کنکور جلسه ی 7 بخش 9 سینتیک شیمیایی - مفاهیم و مسائل سرعت - تست 5

17 - شیمی تیپ تست کنکور جلسه ی 6 بخش 9 سینتیک شیمیایی - مفاهیم و مسائل سرعت - تست 9

تست کنکور شیمی 93 تجربی - خارج از کشور داده های زیر برای واکنش.... به دست آمده است. سرعت متوسط مصرف NO2 در فاصله زمانی بررسی شده، برابر چند mol.L-1.s-1 است و اگر واکنش پس از 30 ثانیه نخست با سرعت متوسط ثابتی انجام می گرفت، زمان کل انجام این واکنش چند ثانیه می شد؟

18 - شیمی تیپ تست کنکور جلسه ی 5 بخش 9 سینتیک شیمیایی - مفاهیم و مسائل سرعت - تست 10

تست کنکور شیمی ریاضی 94دقت کنید که استاد تست ها را به ترتیب حل نمی کنند و شما هم تست ها را به ترتیب شماره جلسات( به ترتیبی که در سایت قرار داده شده) حل نمایید. اگر در تجزیه گرمایی یک نمونه ی سدیم هیدروژن کربنات خالص، پس از گذشت 10 دقیقه، 4.2 گرم از آن باقی بماند و 0.2 مول آب تشکیل شده باشد، سرعت تجزیه ی سدیم هیدروژن کربنات، برابر چند مول بر دقیقه است و با همین سرعت متوسط، چند ثانیه دیگر واکنش کامل می شود ؟

19 - زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) جلسه ی 39 فصل 4 زیست 1: تغذیه و گوارش - قسمت 6

-آنزیم های سلول های اصلی معده -آنزیم های سلول های حاشیه ای معده-تاثیر آنزیم های معده در گوارش

20 - زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) جلسه ی 38 فصل 4 زیست 1: تغذیه و گوارش - قسمت 5

-محتویات بزاق-مسیر حرکت غذا-حرکات دودی و موضعی-دریچه های معده-سلول های معده و ترشحات آنها

21 - زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) جلسه ی 37 فصل 4 زیست 1: تغذیه و گوارش - قسمت 4

-آناتومی لوله ی گوارش-دهان انسان-غدد بزاقی انسان-دندان های انسان

22 - زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) جلسه ی 36 فصل 4 زیست 1: تغذیه و گوارش - قسمت 3

-گوارش برون سلولی و درون سلولی-لوله ی گوارش گنجشک-لوله ی گوارش کرم خاکی-لوله ی گوارش ملخ-تفاوت دستگاه گوارش و لوله ی گوارش انسان

23 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 8 سوال شماره ی 8 امتحان نهایی خرداد 93

به سوالات زیر پاسخ دهید:الف) در پتانسیل عمل به دنبال بازشدن کدام پروتئین های کانالی غشای نورون، پتانسیل درون سلول به -65 میلی ولت می رسد ؟ب) نوع بافت نزدیک ترین لایه مننژ  به استخوان جمجه را بنویسید.

24 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 7 سوال شماره ی 7 امتحان نهایی خرداد 93

در رابطه با ساختار مغز به سوالات زیر پاسخ دهید:الف) بیشترین پردازش اطلاعات حسی و حرکتی در کجا انجام می شود ؟ب) در شکل زیر(شکل در فیلم نشان داده شده است ) کدام شماره در تنظیم ضربان قلب دخالت دارد؟

25 - شیمی تیپ تست کنکور جلسه ی 4 بخش 9 سینتیک شیمیایی - مفاهیم و مسائل سرعت - تست 4

 تست شیمی کنکور ریاضی 90اگر در واکنش تجزیه 4.5 مول گاز NO2 مطابق واکنش زیر، بر اثر گرما، پس از 10 ثانیه 138 گرم از آن باقی مانده باشد، سرعت متوسط تشکیل گاز اکسیژن برابر چند مول بر ثانیه است و با فرض اینکه واکنش با همین سرعت متوسط پیش برود، چند ثانیه طول می کشد تا 4.5 مول از این گاز تجزیه شود ؟

1 - زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) جمع بندی تنفس سلولی بر اساس ATP

2 - عربی دوران طلایی ( جمع بندی ) تست های همایش عربی آقای ناصح زاده

3 - انگلیسی کلاس کنکور(1) جزوه پیش دو

تدریس:واژگان، نکات گرامری، تست های لغت و گرامر و متون آزمون سراسری

4 - فیزیک کلاس کنکور(1) فصل اول: ترمو دینامیک

سرفصل های:فرایند هم دما، فرایند هم فشار، فرایند بی دررو، فرایند دلخواه، چرخه ، تغییرات انرژی درونی، ماشین گرمایی، چرخه موتور اتومبیل، یخچال

5 - هندسه پایه کلاس کنکور(1) هندسه در فضا

شامل نمونه سوال به همراه پاسخنامه 

6 - هندسه پایه کلاس کنکور(1) نمونه سولات هندسه و استدلال

شامل نمونه سوال به همراه پاسخنامه

7 - هندسه پایه کلاس کنکور(1) نمونه سولات مساحت و قضیه فیثاغورس

شامل نمونه سوال به همراه پاسخ نامه

8 - شیمی کلاس کنکور(1) تست های اسید و باز و الکتروشیمی

شامل مباحث الکتروشیمی واسید ها و باز ها (جلسات 137 و 136)

9 - شیمی کلاس کنکور(1) تست های اسید و باز و الکتروشیمی

شامل مباحث الکتروشیمی واسید ها و باز ها (جلسات 137 و 136)

10 - فیزیک دوران طلایی ( جمع بندی ) گزیده ای از تست های پایه برای اردوی عید

گزیده ای از تست های پایه برای اردوی عید شامل 41 صفحه تست ;

حامیان توسعه عدالت آموزشی