آلاء

آموزش مجازی آلاء

آموزش مجازی آلاء مجری طرح توسعه عدالت آموزشی | دبیرستان دانشگاه صنعتی شریففیلم های آموزشی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف را به رایگان تماشا و یا دانلود کنید و سوالات درسی خود را از ما بپرسید.

به لطف خدا آلاء رایگان هست و همیشه رایگان خواهد ماند . . .

انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۵

تحلیل کنکور سراسری ۹۵ رشته ریاضی در آلاء

حل تشریحی سوالات کنکور ۹۵ رشته ریاضی توسط حمید فدایی فرد

حل تشریحی سوالات کنکور ۹۵ رشته ریاضی توسط روح الله حاج سلیمانی

حل تشریحی سوالات کنکور ۹۵ رشته ریاضی توسط آقای امراللهی

درباره ی کنکور ۹۵ رشته ریاضی از زبان استاد کیاوش فراهانی

  • با سلام و خسته نباشید به همه دوستان، سوال های زبان امسال بسیار روان و زیبا طراحی شده بود و در کل نسبت به سال گذشته ساده تر بود.بودجه بندی و تعداد سوال ها همانند سال گذشته بود.گرامر از سال سوم و چهارم بود و قابل پیش بینی.هشت سوال از بخش واژگان بود و دو سوال تاکیدی بر حروف اضافه کلمات داشت.در بخش کلوز تست پنج سوال که سه تا مربوط به گرامر بود.بنابراین تعداد سوالهای گرامر در بخش کلوز تست افزایش قابل توجهی داشت که دانش آموزان را به مفهومی تر خواندن برای کنکور تشویق می‌کند.درک مطلب ها هم به طور کل دشوار نبود بجز دو سوال که کمی داوطلبان را به چالش می‌کشید.پیش بینی برای بدست آوردن درصد کامل در درس زبان را برای دانش آموزان دارم.با آرزوی سلامتی و موفقیت کیاوش فراهانی

حل تشریحی سوالات کنکور ۹۵ رشته ریاضی توسط جعفر رنجبر زاده

برنامه های ویژه ی آلاء

دروس دبیرستانی (وکنکوری و المپیادی)

Document

RSS آخرین فیلم های روی سایت

1 - گسسته صفر تا صد کنکور جلسه ی 1 مفاهیم اولیه گراف

تدریس:گراف ساده، تفاوت گراف های ساده و جهت دار، مفاهیم و تعاریف گراف و حل مثال

2 - ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور جلسه ی 2 احتمال (قسمت اول)

تعریف احتمالبررسی احتمال پرتاب دوتاسبررسی احتمال مهره های درون کیسهمبحث احتمال شامل چند قسمت خواهد بود که این قسمت، قسمت اول می باشد. 

3 - ریاضی انسانی صفر تا صد کنکور جلسه ی 2 رسم معادله درجه اول و درجه دوم

تدریس:رسم، شیب خط، راس سهمی و حل مثال های کنکوری

4 - عربی صفر تا صد کنکور جلسه ی 2 عربی یک، درس اول و دوم:افعال ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید

تدریس:انواع فعل ثلاثی (مجرد، مزید) جدول وزن های مزید، نکته های جهشی، لازم و متعدی در باب ها و حل نمونه سوالتوضيح بيشتر و دقيق تر:درس دوم و سوم عربی(1): افعال ثلاثی مجرد ومزیدجلسه 2 عربی1زمان :51 دقیقه و 46 ثانیهموضوع تدریس : بررسی نام ثلاثی(فعل با 3 حرف اصلی) و رباعی(فعل با 4 حرف اصلی)، انواع ثلاثی (مجرد و مزید) ،بررسی جدول ثلاثی مزیدها به طور مفصل (ماضی -مضارع-امر-8 باب مزید (مصدر) و تعداد حروف زائد در هر باب)، توضیح 8 نکته ی جهشی در مورد باب های ثلاثی مزید(1-بعد نون ت بیاد باب افتعال ، بعد نون ت نیاد باب ما انفعال است( البته به شرط تشابه)2-ریشه ی سین دار باب استفعال 2 تا سین می گیرد(یکی اصلی و یکی زائد)3-تعداد حروف زائد از روی صیغه ی 1 ماضی هر باب تشخیص داده می شود4-باب مفاعله 2 مصدری است یکی مفاعله و یکی فعال5-در امر باب افعال حرکت الف ابتدا فتحه است(برخلاف سایر امر ها که صدای الف ابتدا کسره یا ضمه است)6-در باب مفاعله(فعال) مشارکت یک طرفه ودر باب تفاعل مشارکت 2 طرفه است7-باب استفعال باب طلب و درخواست است8- حرکت عین الفعل ماضی غایب فتحه و حرکت عین الفعل امر مخاطب کسره است (بجر 2 باب تفاعل و تفعل که حرکت عین الفعل فقط فتحه می گیرند)، بررسی لازم ومتعدی بودن افعال مزید در باب ها (افعال و تفعیل باب های تعدیه هستند(متعدی ساز هستند)انفعال و تفاعل همیشه لازم هستند-افتعال و تفعل گاهی لازم اند و گاهی متعدی )،باب های تعدیه (متعدی ساز)1-افعال (البته بجز استثنا هایشان)2- تفعیل(البته بجز استثنا هایشان)3-مفاعله (البته بجز استثنا هایشان)4-استفعال (البته بجز استثنا هایشان)، تجزیه و تحلیل 15 تست از مباحث تدریس شده.((در این فیلم 2 صفحه از جزوه تدریس نشد که مخصوص عربی انسانی ها است و استاد جلادتی این 2 صفحه را همراه با سایر مباحث اختصاصی انسانی جداگانه تدریس خواهند کرد)).

5 - دیفرانسیل صفر تا صد کنکور جلسه ی 2 فصل اول: دنباله (یکنوایی، کران داری)

تدریس:دنباله یکنوا، دنباله صعودی، دنباله نزولی، روش تشخیص صعودی و نزولی بودن دنباله (روش آزمون نسبت، روش مشتق، روش های درونگر|) و حل مثال

6 - زبان و ادبیات فارسی صفر تا صد کنکور جلسه ی 1 آرایه (تشبیه)

تدریس:ارکان تشبه ( 1-مشبه ، 2- مشبه به 3- ادات تشبیه 4- وجه شبه ) ،ترکیب یافتن ارکان تشبیه(1-ادات تشبیه (مثل و چون و...)2-مشبه به (اولین اسم بعد از ادات تشبیه)3-مشبه(چه چیزی مانند مشبه به است )4-وجه شبه (مشبه از چه نظر شبیه مشبه به است)تشبه اگر هر چهار رکن را داشته باشد به آن تشبیه کامل(تام) می گویندتشبه ی که مشبه و مشبه به را دارد تشبیه بلیغ می گیند و ارزش ادبی این تشبه از تشبه کامل بیشتر است .تشبه بلیغ به دو صورت ساخته می شود :1- با استفاده از فعل اسنادی(است، بود، شد، گشت، گردید و ...) تشبه ی که با این افعال ساخته می شود مسند آن باید 2 شرط داشته باشد1-اسم باشد 2- به صورت خیالی در جمله باشد2-با استفاده از مضاف و مضاف الیهحل 1 تست و توضیح درصد کنار تستاضافه ی تشبیهی(به صورت مضاف و مضاف الیه می آید)حل تست .در شباهت مشبه و مشبه به اگر شک کردیم به سراغ مضاف می رویم مضاف به 2 صورت می آید1- کل (به چیزی متصل نیست) -> تشبیهی2- جزء(به چیزی متصل بوده و جزءی از آن را تشکیل می دهد ) -> استعاریانواع ترکیبات:(که از بالا به پایین نسبت به هم اولویت دارند)1-وصفی(فاقد آرایه ادبی)2- واقعی (فاقد آرایه ادبی)3-تشبیهی (دارای آرایه ادبی)4- استعاری(دارای آرایه ادبی)حل 16 تمرینتشبیه بایدمعنی مثبت بدهد و لی اگر فعل اسنادی ظاهری منفی داشت اما در باطن معنی مثبت داد تشبیه محسوب می شودحل 1 تستبررسی کامل معنی 2 کلمه ی چون(هنگامیکه ، چگونه، مانند(ادات تشبیه)) و چوحل 1 تست4 راه برای تشخیص تشبیه :1-ادات تشبیه2-اضافه های تشبیهی3--افعال اسنادی4-جایگزین کردن مانندحل و تحلیل 2 تست از کنکور و سنجش

7 - زبان و ادبیات فارسی صفر تا صد کنکور جلسه ی 0 معارفه

جلسه اول: معارفه و مشاوره، چگونگی بهتر آموختن ادبیات

8 - زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) جلسه ی 63 زیست سوم، فصل اول ایمنی بدن (قسمت دوم)

تدریس:دستگاه ایمنی پیوند اعضا را با دشواری رو به رو می کند، مبارزهدستگاه ایمنی بدن با سلول های سرطانی، ماکروفازها، خود ایمنی، آنتی ژن ها، آلرژی، ایدز و روش های انتقال

9 - معرفی رشته ماز جلسه ی 4 صنایع

معرفی رشته ی صنایع و انتخاب رشته ی مقطع دهم توسط رضا تهرانی

10 - معرفی رشته ماز جلسه ی 3 مهندسی پزشکی

معرفی رشته ی مهندسی پزشکی توسط نیما صدفی

11 - معرفی رشته ماز جلسه ی 2 رشته ی مکاترونیک

معرفی رشته ی مکاترونیک توسط مهدی صفری

12 - معرفی رشته ماز جلسه ی 1 مکانیک بیو سیستم

رشته ی مکانیک بیو سیستم توسط علی اصغر ترجانی

13 - معرفی رشته ماز جلسه ی 0 مقدمه برنامه ی انتخاب رشته ی ماز

مقدمه ی برنامه ی ماز و دلیل نام گذاری آن

14 - فلسفه و منطق صفر تا صد کنکور جلسه ی 1 درس اول منطق - انسان و تفکر

عوامل تفاوت انسان با سایر موجودات عمل و رفتار، تفکر، برخی عموامل دیگر مانند احساساتملاک برتری، عمومی، تکرار شدنی، فرآیند طبیعیارسط: معلم اول - مهمترین فعالیت روح: تفکرمنطق: قواعد حاکم بر دنیای تفکردانش تشریح طرز کار ذهن برای استفاده بهتر از آن 

15 - زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) جلسه ی 62 زیست سوم، فصل اول ایمنی بدن (قسمت اول)

مباحث تدریس شده:1. گلبول سفید2. مکانیزم دفاع:الف) سلول: گلبول سفید، گلبول قرمز، پلاکت ب) مادۀ زمینی: پلاسما گرانولیت، آگرانولیت، نوتروفیل، ئوزوبوفیل، بازوفیل، لنفوسیت، مونوسیت، فاگوسیتوز، دیاپدز، تاکتیک شیمیایی، رگ خونی، بافت، ماکروفاژ، مونوسیت، دفاع اختصاصی، دفاع غیراختصاصی، پوست و لایه های مخاطی، بافت پوشش، غشای پایه، موکوز، موسین، غشای موکوزی، دومین خط دفاع غیراختصاصی، پایخ التهابی، پاسخ دمایی، گلبول های سفید، پروتئین، هیستامین، سایر مواد شیمیایی، پاسخ دمایی، پروها، پروتئین های مکمل، اینترفرون، ماکروفاژ، سلول های پوشش روده، کبد و ... 

16 - عربی صفر تا صد کنکور جلسه ی 1 اسم (از نظر جنس و تعداد)

درس اول عربی(1): اسم از نظر جنس و تعداد جلسه 1 :عربی سال اول( مباحث پایه ای عربی )زمان : 47دقیقه و 53ثانیه .موضوع تدریس :انواع مذکر و مونث در زبان عربی(حقیقی و مجازی) ، نشانه های اسامی مونث(تای تانیث - الف ممدوده ی زائد - الف مقصوره ی زائد) ،مذکر و مونث بودن کلمات رو از روی مفرد کلمه تشخیص می دهیم ،انواع مونث( لفظی - معنوی(اسامی و صفات مخصوص مونث ها-اسم شهر ها و کشور ها -بعضی اعضای جفت بدن -موارد سماعی )، اسم از نظر تعداد (مفرد - مثنی- جمع(مذکر سالم - مونث سالم - جمع مکسر )) ،اسامی جمع سالم با حذف نشانه های آنها مفرد کلمه ظاهر می شود ،بررسی اوزان مهم جمع مکسر ، بررسی و تحلیل 12 تست .

17 - ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور جلسه ی 1 آنالیز ترکیبی

آنالیز ترکیبی مباحث تدریس شده: اصل ضرب، فاکتوریل، جایگشت، جایگشت به صورت دسته بندی، ترتیب و ترکیب * آنالیز و احتمال٭ تعریف آنالیز ترکیبی٭ اصل ضرب٭ اصل جمع- فاکتوریل٭ تعریف جایگشت- جایگشت با تکرار- جایگشت به صورت دسته بندی٭ ترتیب٭ ترکیب

18 - ریاضی انسانی صفر تا صد کنکور جلسه ی 1 توان رسانی

19 - دیفرانسیل صفر تا صد کنکور جلسه ی 1 دنباله: مبحث همگرایی

مباحث تدریس شده: دنبالۀ معروف عدد نپر، دنبالۀ بازگشتی، موضوع نرخ رشد دنباله ها مدت زمان: 41:35موضوع:حد در بینهایت (پیش نیاز دنباله ها)+تعریف هم گراییتعریف دنباله همگرا و واگرا. (همسایگی ،مرکز همسایگی،شعاع همسایگی)حدگیری در بینهایت برای توابع:1.چند جمله ای (هم ارزی پر توان)2.رادیکالی (هم ارزی رادیکالی)3.مثلثاتی (هم ارزی های مرتبه ی یک : sin U~U وtan U~Uدنباله ی نپربررسی17 مثال از حد در بینهایتبررسی نرخ رشد دنباله ها

20 - ریاضی انسانی انسانی کنکور(اول تا چهارم دبیرستان) جلسه ی 47 حل تست های جامع آمار و مدل سازی (ریاضی سال دوم)

حل:تست 409 صفحه 129، تست 422 صفحه 133، تست 8 صفحه 209، تست 8 صفحه 238

21 - ریاضی انسانی انسانی کنکور(اول تا چهارم دبیرستان) جلسه ی 46 حل تست های جامع آمار و مدل سازی (ریاضی سال دوم)

حل :صفحه 127 تست 405، صفحه 123 تست 431، صفحه 132 تست 428 صفحه 218 تست 7

22 - ریاضی انسانی انسانی کنکور(اول تا چهارم دبیرستان) جلسه ی 45 فصل هفتم آمار و مدلسازی: شاخص های پراکندگی

تدریس: واریانس

23 - ریاضی انسانی انسانی کنکور(اول تا چهارم دبیرستان) جلسه ی 44 فصل ششم آمار و مدلسازی: شاخص های مرکزی

تدریس:تعریف مد، میانه، میانگین، جدول طبقه بندی

24 - آرایه های ادبی کنکور دوران طلایی ( جمع بندی ) جلسه ی 27 آرایه های ادبی (قسمت بیست و ششم)

حل:تست های کلی آرایه ها ویژه رشته علوم انسانیدانش آموزان رشتۀ انسانی

25 - آرایه های ادبی کنکور دوران طلایی ( جمع بندی ) جلسه ی 26 آرایه های ادبی (قسمت بیست و پنجم)

تدریس:مبحث لف و نشر و حل سوالا چهار گزینه ایدانش آموزان رشتۀ انسانی 

1 - زبان و ادبیات فارسی صفر تا صد کنکور جمع بندی آرایه

ترتیب یافتن ارکان تشبیه، تشبیه بلیغ، استعاره، شخیص، حقیقت و مجاز، کنایه

2 - عربی صفر تا صد کنکور عربی صد در صد غنی شده

جزوه کامل عربی، مخصوص تمامی رشته ها

3 - زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) ویروس ها و باکتری ها

سال چهارم متوسطه - فصل نهم - ویروس ها و باکتری ها برخی از عناوین جزوه : آیا ویروس زنده است ؟ - انواع کپسیدها - روش های نفوذ ویروس ها به درون میزبان خود - کشف ویروس ها - انواع ویروس ها از نظر ماده وراثتی - انواع ویروس ها از نظر پوشش - چرخه ویروس ها(چرخه ی لیتیک ، چرخه ی لیزوژنی) - باکتری ها - طبقه بندی باکتری ها براساس شکل - اجتماع باکتری ها - بر خی از ویژگی های سلولهای پروکاریوتی - 

4 - زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) آغازیان

سال چهارم متوسطه - فصل دهم -  جزوه آغازیان برخی از عناوین چزوه: بعضی از ویژگی های آغازیان - نخستین یوکاریوت ها - چه شباهتی میان آغازیان وجود دارد؟ - آغازیان بیماری زا و بیماری های ایجاد شده توسط آنها - جانورانی که چرخه تولید مثل جنسی از نوع تناوب نسل دارند

5 - زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) جمع بندی تنفس سلولی بر اساس ATP

6 - عربی دوران طلایی ( جمع بندی ) تست های همایش عربی آقای ناصح زاده

7 - انگلیسی کلاس کنکور(1) جزوه پیش دو

تدریس:واژگان، نکات گرامری، تست های لغت و گرامر و متون آزمون سراسری

8 - فیزیک کلاس کنکور(1) فصل اول: ترمو دینامیک

سرفصل های:فرایند هم دما، فرایند هم فشار، فرایند بی دررو، فرایند دلخواه، چرخه ، تغییرات انرژی درونی، ماشین گرمایی، چرخه موتور اتومبیل، یخچال

9 - هندسه پایه کلاس کنکور(1) هندسه در فضا

شامل نمونه سوال به همراه پاسخنامه 

10 - هندسه پایه کلاس کنکور(1) نمونه سولات هندسه و استدلال

شامل نمونه سوال به همراه پاسخنامه

حامیان توسعه عدالت آموزشی