آلاء

آموزش مجازی آلاء

آموزش مجازی آلاء مجری طرح توسعه عدالت آموزشی | دبیرستان دانشگاه صنعتی شریففیلم های آموزشی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف را به رایگان تماشا و یا دانلود کنید و سوالات درسی خود را از ما بپرسید.

به لطف خدا آلاء رایگان هست و همیشه رایگان خواهد ماند . . .

تحلیل کنکور سال ۹۵ رشته ریاضی در آلاء

حل تشریحی سوالات کنکور ۹۵ رشته ریاضی توسط حمید فدایی فرد

حل تشریحی سوالات کنکور ۹۵ رشته ریاضی توسط روح الله حاج سلیمانی

حل تشریحی سوالات کنکور ۹۵ رشته ریاضی توسط آقای امراللهی

درباره ی کنکور ۹۵ رشته ریاضی از زبان استاد کیاوش فراهانی

  • با سلام و خسته نباشید به همه دوستان، سوال های زبان امسال بسیار روان و زیبا طراحی شده بود و در کل نسبت به سال گذشته ساده تر بود.بودجه بندی و تعداد سوال ها همانند سال گذشته بود.گرامر از سال سوم و چهارم بود و قابل پیش بینی.هشت سوال از بخش واژگان بود و دو سوال تاکیدی بر حروف اضافه کلمات داشت.در بخش کلوز تست پنج سوال که سه تا مربوط به گرامر بود.بنابراین تعداد سوالهای گرامر در بخش کلوز تست افزایش قابل توجهی داشت که دانش آموزان را به مفهومی تر خواندن برای کنکور تشویق می‌کند.درک مطلب ها هم به طور کل دشوار نبود بجز دو سوال که کمی داوطلبان را به چالش می‌کشید.پیش بینی برای بدست آوردن درصد کامل در درس زبان را برای دانش آموزان دارم.با آرزوی سلامتی و موفقیت کیاوش فراهانی

حل تشریحی سوالات کنکور ۹۵ رشته ریاضی توسط جعفر رنجبر زاده

برنامه های ویژه ی آلاء

دروس دبیرستانی (وکنکوری و المپیادی)

Document

RSS آخرین فیلم های روی سایت

1 - ریاضی انسانی انسانی کنکور(اول تا چهارم دبیرستان) جلسه ی 47 حل تست های جامع آمار و مدل سازی (ریاضی سال دوم)

حل:تست 409 صفحه 129، تست 422 صفحه 133، تست 8 صفحه 209، تست 8 صفحه 238

2 - ریاضی انسانی انسانی کنکور(اول تا چهارم دبیرستان) جلسه ی 46 حل تست های جامع آمار و مدل سازی (ریاضی سال دوم)

حل :صفحه 127 تست 405، صفحه 123 تست 431، صفحه 132 تست 428 صفحه 218 تست 7

3 - ریاضی انسانی انسانی کنکور(اول تا چهارم دبیرستان) جلسه ی 45 فصل هفتم آمار و مدلسازی: شاخص های پراکندگی

تدریس: واریانس

4 - ریاضی انسانی انسانی کنکور(اول تا چهارم دبیرستان) جلسه ی 44 فصل ششم آمار و مدلسازی: شاخص های مرکزی

تدریس:تعریف مد، میانه، میانگین، جدول طبقه بندی

5 - آرایه های ادبی کنکور دوران طلایی ( جمع بندی ) جلسه ی 27 آرایه های ادبی (قسمت بیست و ششم)

حل:تست های کلی آرایه ها ویژه رشته علوم انسانیدانش آموزان رشتۀ انسانی

6 - آرایه های ادبی کنکور دوران طلایی ( جمع بندی ) جلسه ی 26 آرایه های ادبی (قسمت بیست و پنجم)

تدریس:مبحث لف و نشر و حل سوالا چهار گزینه ایدانش آموزان رشتۀ انسانی 

7 - آرایه های ادبی کنکور دوران طلایی ( جمع بندی ) جلسه ی 25 آرایه های ادبی (قسمت بیست و چهارم)

تدریس:مبحث موازنه و ترصیع، حل سولات چهار گزینه ایدانش آموزان رشتۀ انسانی 

8 - ادبیات و زبان فارسی انسانی انسانی کنکور(اول تا چهارم دبیرستان) جلسه ی 43 درس بیست و هشتم: تحلیل آثار مهم نظم و نثر فارسی

تدریس:بررسی معنایی نثر قابوس نامه

9 - ادبیات و زبان فارسی انسانی انسانی کنکور(اول تا چهارم دبیرستان) جلسه ی 42 درس بیست و هفتم: تحلیل آثار مهم نظم و نثر فارسی

تدریس:نمونه ای از مثنوی مولوی، متن درس

10 - ادبیات و زبان فارسی انسانی انسانی کنکور(اول تا چهارم دبیرستان) جلسه ی 41 درس بیست و ششم: تعاریف و انواع نقد (قسمت دوم)

تدریس:نقد زیبا شناسی، نقد اخلاقی، نقد اجتماعی، نقد روانشناسی 

11 - ادبیات و زبان فارسی انسانی انسانی کنکور(اول تا چهارم دبیرستان) جلسه ی 40 درس بیست و پنجم: تعاریف و انوع نقد (قسمت اول

تدریس:تعریف نقد و نقد ادبی، حدود و امکان نقد ادبی

12 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 55 سوال شماره ی 26 امتحان نهایی خرداد 94

26. در هر یک از موارد زیر، گزینۀ درست را انتخاب کرده و در پاسخ­نامه بنویسید.الف) بیماری مالتیپل اسکلروزیس، ممکن است در اثر تولیدِ نابه­جا و نامتناسبِ مواد حاصل از سلول­های .......... باشد، که علیه پوشش اطراف سلول­های عصبی مغز و نخاع ساخته می­شود.1- نوتروفیل                      2- ماکروفاژ                      3- بازوفیل                       4- لنفوسیت Bب) در قاعدۀ موهای سبیل خرس و شاخکِ جنس نرِ نوعی پروانۀ ابریشم، به­ترتیب چه نوع گیرنده­هایی وجود دارند؟1- گیرنده­های شیمیایی- گیرنده­های شیمیایی                    2- گیرنده­های لمس- گیرنده­های شیمیایی3- گیرنده­های لمس- گیرنده­های لمس                            4- گیرنده­های شیمیایی- گیرنده­های لمسج) کدام گزینۀ زیر که در ارتباط با دودمانه می­باشد، درست است؟1- اگر پدر مبتلا به بیماری هانتینگتون باشد، فقط فرزندانِ پسرِ او بیمار می­شوند.2- در بیماری زالی، احتمالِ انتقال بیماری، برای فرزندان دختر و پسر یکسان نیست.3- در یک بیماری اتوزومی مغلوب، پدر و مادری که ناقل بیماری هستند، می­توانند دختر بیمار داشته باشند.4- زن مبتلا به بیماری هموفیلی، فقط روی یکی از کروموزوم­های X خود الل مغلوب هموفیلی را دارد.د) در کدام­یک از گروه­های جانوری زیر، رحم ابتدایی وجود دارد؟1- تخم­گذار                      2- بچه­زا                          3- زنده­زا                         4- پستانداران جفت­دارهـ) کدام گزینه در ارتباط با ساختارِ بند نافِ رویان درست است؟1- از یک سیاهرگ و دو سرخرگ تشکیل شده است.             2- از دو سیاهرگ و یک سرخرگ تشکیل شده است.3- از یک سیاهرگ و یک سرخرگ تشکیل شده است.            4- از دو سیاهرگ و دو سرخرگ تشکیل شده است.

13 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 54 سوال شماره ی 25 امتحان نهایی خرداد 94

25. در ارتباط با دستگاه تولید مثلی مرد و زن به پرسش­های زیر پاسخ دهید.الف) اسپرماتوسیت اولیه، از تقسیم میتوز کدام سلول­ها در دیوارۀ داخلی لوله­های اسپرم­ساز به­وجود می­آید؟ب) در کدام بخش از دستگاه تولید مثلی مرد، اسپرم­ها توانایی حرکت کردن را به­دست می­آورند؟ج) کاهش مقادیر استروژن و پروژسترون، چه تأثیری بر دیوارۀ رحم دارد؟

14 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 53 سوال شماره ی 24 امتحان نهایی خرداد 94

24. یکی از روش­های جدید بهسازی گیاهان، استفاده از مهندسی ژنتیک است. این روش را توضیح دهید.

15 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 52 سوال شماره ی 23 امتحان نهایی خرداد 94

23. مناسب­ترین کلمه را از میان کلمات داخل پرانتز انتخاب کرده و در پاسخ­نامه بنویسید.الف) در پوست درخت، کامبیوم چوب­پنبه­ساز به (چوب پسین- آبکش پسین) نزدیک­تر است.ب) هورمونِ (ژیبرلین- آبسیزیک اسید) باعث تحریکِ جوانی­زنی می­شود.ج) قرار دادنِ دانۀ سیب به مدت چند هفته در دمای پایین (4 درجۀ سانتی­گراد)، باعثِ (ورود به دورۀ خفتگی- شکستن خفتگی) می­شود.

16 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 51 سوال شماره ی 22 امتحان نهایی خرداد 94

22. به سؤالات زیر که دربارۀ گیاهان است، پاسخ دهید.الف) نهانزادان آوندی را تعریف کنید.ب) خارجی­ترین حلقۀ گلِ کامل، چند وظیفه­ای بر عهده دارد؟ج) در شکل مقابل که مربوط به دانۀ ذرت است: از لقاح گامت نر با سلول دو هسته­ای، کدام شماره به­وجود می­آید؟

17 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 50 سوال شماره ی 21 امتحان نهایی خرداد 94

21. هر یک از ویژگی­های در ستون الف مربوط به کدام گیاه از ستون ب است. آن­ها را مشخص کرده و در پاسخ­نامه بنویسید. (توجه: یک مورد در ستون به اضافه است)ردیفستون الفستون بaدر چرخۀ زندگی این گیاه، گامتوفیت بزرگ­تر از اسپوروفیت آن است و بخش اسپورفیتی به گامتوفیت، پیوسته باقی می­ماند.1. کاج2. پنبه3. خزه4. سرخسbدر چرخۀ زندگی این گیاه، برگ شاخه بخشی از اسپوروفیتِ بالغ است.cتخمک نارس این گیاه، شامل پارانشیم خورش، یک پوسته و منفذی به نام است.

18 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 49 سوال شماره ی 20 امتحان نهایی خرداد 94

20. از ادواج پدر و مادری که هر دو تالاسمی مینور هستند، فرزندی مبتلا به تالاسمی ماژور به­دنیا آمده است، تعیین کنید:الف) ژنوتیپ والدین راب) احتمال تولد پسرِ مبتلا به تالاسمی ماژور (بدون ذکر راه حل) (الل سالم: T و الل تالاسمی: t)

19 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 48 سوال شماره ی 19 امتحان نهایی خرداد 94

19. به پرسش­های زیر که دربارۀ ژنتیک است، پاسخ دهید.الف) اگر دو الل مربوط به یک صفت در یک جاندار شبیهِ یکدیگر باشند، می­گویند آن جاندار نسبت به صفت مورد نظر چگونه است؟ب) در چه صورتی ژنِ مربوط به بلندیِ ساقه، و ژنِ مربوط به رنگِ ارغوانیِ گلبرگ­های نخودفرنگی، از قانون جور شدن مستقل ژن­ها، پیروی می­کنند؟

20 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 47 سوال شماره ی 18 امتحان نهایی خرداد 94

18. اگر یک گیاه نخود فرنگیِ دانه صاف ناخالص و زرد ناخالص، با گیاه نخود فرنگی دانه چروکیدۀ سبز، آمیزش کند:الف) گیاه والدِ نخود فرنگیِ دانه صاف ناخالص و زرد ناخالص چند نوع گامت می­تواند تولید کند؟ب) چه نسبتی از زاده­ها در نسل اول، دانه چروکیده و سبز می­شوند؟ (بدون ذکر راه حل)(الل دانه صاف: R و الل دانه چروکیده: r) و (الل دانه زرد: Y و الل دانه سبز: y)

21 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 46 سوال شماره ی 17 امتحان نهایی خرداد 94

17. در چه صورتی سلول زیگوت به­جای دو کروموزوم، سه نسخه از آن کروموزوم را خواهد داشت؟

22 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 45 سوال شماره ی 16 امتحان نهایی خرداد 94

16. به پرسش­های زیر که دربارۀ تقسیم میوز است، پاسخ دهید.الف) شکل مقابل، دقیقاً مربوط به کدام مرحله از تقسیم میوز است؟ب) در این مرحله، در یک سلول، چند رشتۀ پلی نوکلئوتیدی وجود دارد؟ج) هستۀ هر سلول دیپلوئید است یا هاپلوئید؟

23 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 44 سوال شماره ی 15 امتحان نهایی خرداد 94

15. به پرسش­های زیر پاسخ دهید.الف) در کدام مرحله از میتوز، کروموزوم­ها با باز شدن پیچیدگی­ها و تابیدگی­های آن­ها دوباره شروع به باریک و دراز شدن می­کنند؟ب) میکروتوبول از جنس چه ماده­ای است؟

24 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 43 سوال شماره ی 14 امتحان نهایی خرداد 94

14. در ارتباط با چرخۀ سلول، به پرسش­های زیر پاسخ دهید.الف) در چه حالتی گفته می­شود که سلول وارد مرحلۀ G0 (جی­صفر) شده است؟ب) در کدام مرحله از چرخۀ سلول جانوری، کمربندی از رشته­های پروتئینی ایجاد می­شود؟

25 - زیست شناسی امتحان نهایی سوم جلسه ی 42 سوال شماره ی 13 امتحان نهایی خرداد 94

13. جهش کوروموزمی را تعریف کنید.

1 - زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) ویروس ها و باکتری ها

سال چهارم متوسطه - فصل نهم - ویروس ها و باکتری ها برخی از عناوین جزوه : آیا ویروس زنده است ؟ - انواع کپسیدها - روش های نفوذ ویروس ها به درون میزبان خود - کشف ویروس ها - انواع ویروس ها از نظر ماده وراثتی - انواع ویروس ها از نظر پوشش - چرخه ویروس ها(چرخه ی لیتیک ، چرخه ی لیزوژنی) - باکتری ها - طبقه بندی باکتری ها براساس شکل - اجتماع باکتری ها - بر خی از ویژگی های سلولهای پروکاریوتی - 

2 - زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) آغازیان

سال چهارم متوسطه - فصل دهم -  جزوه آغازیان برخی از عناوین چزوه: بعضی از ویژگی های آغازیان - نخستین یوکاریوت ها - چه شباهتی میان آغازیان وجود دارد؟ - آغازیان بیماری زا و بیماری های ایجاد شده توسط آنها - جانورانی که چرخه تولید مثل جنسی از نوع تناوب نسل دارند

3 - زیست شناسی دوران طلایی ( جمع بندی ) جمع بندی تنفس سلولی بر اساس ATP

4 - عربی دوران طلایی ( جمع بندی ) تست های همایش عربی آقای ناصح زاده

5 - انگلیسی کلاس کنکور(1) جزوه پیش دو

تدریس:واژگان، نکات گرامری، تست های لغت و گرامر و متون آزمون سراسری

6 - فیزیک کلاس کنکور(1) فصل اول: ترمو دینامیک

سرفصل های:فرایند هم دما، فرایند هم فشار، فرایند بی دررو، فرایند دلخواه، چرخه ، تغییرات انرژی درونی، ماشین گرمایی، چرخه موتور اتومبیل، یخچال

7 - هندسه پایه کلاس کنکور(1) هندسه در فضا

شامل نمونه سوال به همراه پاسخنامه 

8 - هندسه پایه کلاس کنکور(1) نمونه سولات هندسه و استدلال

شامل نمونه سوال به همراه پاسخنامه

9 - هندسه پایه کلاس کنکور(1) نمونه سولات مساحت و قضیه فیثاغورس

شامل نمونه سوال به همراه پاسخ نامه

10 - شیمی کلاس کنکور(1) تست های اسید و باز و الکتروشیمی

شامل مباحث الکتروشیمی واسید ها و باز ها (جلسات 137 و 136)

حامیان توسعه عدالت آموزشی